weby pro nejsevernější čechy

Večer starosty na téma Perspektivy spolupráce města Varnsdorf s Agenturou pro sociální začleňování

Starosta města Varnsdorf Martin Louka diskutoval s občany ve čtvrtek 15. listopadu 2012 na téma sociální začleňování v městském divadle ve Varnsdorfu.
Další diskuzní pořad z cyklu „Večer starosty“ byl tentokráte na téma „Perspektivy spolupráce města s Agenturou pro sociální začleňování“. Proběhl včera ve čtvrtek 15. listopadu 2012 tradičně v malém sále Městského divadla Varnsdorf.

Problém s nepřizpůsobivými občany je ve Varnsdorfu stále velmi aktuální, a bylo to znát ještě před zahájením, kdy již u vchodu živě debatoval známý aktivista v této otázce, Pavel Vaňáč.

Nakonec ale dorazilo jen čtrnáct diskuze chtivých občanů a navíc scházel také host pana starosty Martina Louky, ředitel odboru Agentury pro sociální začleňování, pan Martin Šimáček. Ne, že by se snad bál s varnsdorfskými občany diskutovat, ale skolila ho viróza a ležel doma v teplotách. Pan starosta ho chápal a obhajoval, neboť se sám s nachlazením potýkal během celé besedy. Návštěvníky Městského divadla to však příliš neuspokojilo.

I přesto se příchozí do řešení situace ve Varnsdorfu, potažmo na Šluknovsku, pustili s vervou. Když to shrneme, největším problémem jsou podle nich finance. Většině občanů se zkrátka nelíbí, když se na podporu sociálního začleňování vynaloží nemalé prostředky a výsledek takřka žádný. Nejeden diskutér si postěžoval na tzv. Šluknovský balíček, kdy jediné, co z něj bylo splněno, jsou zvýšený počet policejních hlídek a školní autobusová linka. Kritizovaly se i prakticky nefunkční sociální karty, kdy si jejich držitelé stejně mohou požadovaný obnos vybrat v bankomatech.

Od Agentury tedy očekávají, že přinese opravdovou změnu. Například návrh na spolupráci s o. p. s. (obecně prospěšnou společností) Regionální partner byl lidmi v sále přijat velmi kladně a dle slov starosty ho už schválilo dokonce i zastupitelstvo. OPS má již dobré výsledky kupříkladu v pevnosti Josefov u Jaroměře nedaleko Hradce Králové. Nepřizpůsobivých občanů tam měli snad více než u nás, a vyřešili to jednoduše – terénními pracovníky přímo z jejich řad. K této práci byli vybrání komunitou respektovaní jedinci, kteří sami vyjádřili zájem na nápravě situace a jsou za svou práci dle výsledků náležitě ohodnoceni. Systém v Josefově funguje od 1. srpna letošního roku. Zatím nese ovoce a zlepšení je patrné, proto lze doufat, že by se tento program mohl ujmout i u nás.

Dosud sice není znám termín zahájení projektu v našem městě, ale výběrové řízení na terénní pracovníky je již zahájeno. Nyní tedy nezbývá než věřit v lepší zítřky a rozhodně udělit poklonu panu starostovi Martinu Loukovi, že i přes své nachlazení přišel diskutovat se svými občany.

Text Jezinka Alenka, foto Ivo Šafus

Tagy