weby pro nejsevernější čechy

Rumburk se připojuje k akci propagující vesnickou architekturu Ústeckého kraje 2016

Severními Čechami se bude putovat za lidovou architekturou. V regionu Českého Švýcarska, Šluknovska a Lužických hor proběhnou Dny lidové architektury Ústeckého kraje 2016 od 16. 7. do 24. 7. 2016.

Seznámení se zajímavými vesnickými domy umožní, např. Lipová, Rumburk, Krásná Lípa, Chřibská, Doubice, Brtníky a Jetřichovice. V neděli 17. července 2016 se k akci od 10.00 do 17.00 h. připojuje vesnická památková rezervace ve Šmilovského ulici v Rumburku. V soukromém podstávkovém domě čp. 879/27, který je v dlouhodobé rekonstrukci, bude k vidění výstava historických fotografií domu a celé ulice, panely o historii lokality a malá expozice o historii textilní výroby na Šluknovsku. Od 15.00 h. je na programu komentovaná prohlídka vesnické památkové rezervace. Sraz účastníků je ve Šmilovského ul. u Parku přátelství. Délka trvání 90 min. Vstup volný. Prohlídky Šmilovského ul. pořádá Luboš Kosina a Spolek přátel Rumburku.

Soubor osmnácti podstávkových domů v Rumburku je od roku 1995 vyhlášen za vesnickou památkovou rezervaci. Podstávkové domy se postavily v letech 1786-1805. Stalo se tak se souhlasem majitele rumburského panství Aloise knížete z Liechtensteinu. Ten dal vrchnostenský pozemek na okraji tehdejšího Rumburku rozparcelovat na třicet čtyři stavebních parcel. Ulice se do roku 1945 nazývala Scheibe-Gasse.

Hlavními pořadateli Dnů lidové architektury Ústeckého kraje jsou FOIBOS BOOKS a Kotěrovo centrum architektury o.p.s., Národní památkový ústav, Ústecký kraj, Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska, Obec Lipová, České Švýcarsko o.p.s., http://lidove-stavby.cz/.

Dny lidové architektury v Ústeckém kraji 2016

4. ročník celostátní akce, jejímž smyslem a cílem je přispět k širší popularizaci, poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a rovněž k posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování příštím generacím. Hlavní program proběhne v sobotu 16. 7. 2016 v Lipové u Šluknova, kde se uskuteční komentované prohlídky, ukázka tradičních řemesel a prodej regionálních výrobků, http://lidove-stavby.cz/

Rumburk, Šmilovského ulice – neděle 17. 7. 2016, 10.00-17.00 h., Dny lidové architektury 2016

Součást propagační akce v Českém Švýcarsku, Šluknovsku a Lužických horách. Od 15.00 h. prohlídka vesnické památkové rezervace s průvodcem. Sraz účastníků je ve Šmilovského ul. u Parku přátelství. Délka trvání 90 min. Vstup volný. Pořádá Luboš Kosina a Spolek přátel Rumburku, www.facebook.com/spolekpratelrumburku

Mgr. Klára Mágrová

Spolek přátel Rumburku

mobil: +420 724 072 525

e-mail: klara.magrova@seznam.cz

www.facebook.com/spolekpratelrumburku

Tagy