weby pro nejsevernější čechy

Dny lidové architektury letos v Ústeckém kraji představí domy s podstávkou (pokračování)

V sobotu 16. července 2016 v 10 hodin začnou v Lipové na Děčínsku letošní Dny Lidové architektury Čech, Moravy a Slezska – zahájí je tentokrát slavnostní křest průvodce Lidové stavby Ústeckého kraje.

Oslavy konané každoročně při příležitosti narození Jakuba Bursy jsou letos zaměřené především na tzv. podstávkové domy Českého Švýcarska a Šluknovska.

Podstávkové domy, specifický typ venkovské architektury, budou mít příležitost poznat návštěvníci a účastníci již třetího ročníku Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska. Zahájeny budou v sobotu 16. 7. 2016 v 10.00 h. a jejich stěžejní část budou tvořit přednášky odborníků na lidovou architekturu a komentované prohlídky domu čp. 424 v Lipové u Šluknova, jednoho z typických podstávkových domů regionu. Doplněny budou prohlídkami kostela svatých Šimona a Judy, ale také ukázkami stavebních řemesel (zedník, kamnář, truhlář). Program bude pokračovat i v dalších dnech; dům čp. 424 i kostel si návštěvníci budou moci prohlédnout nejen v neděli 17. 7. (v 10, 14 a 17 hodin), ale po celý další týden (v 10 a 17 hodin či po domluvě – detaily viz www.lipova.cz/A/dny-lidove-architektury).

Dny lidové architektury se však konají i na jiných místech – v neděli 17. 7. 2016 například v Rumburku, kde lze od 10.00 do 17.00 h. navštívit dům čp. 879/27 ve vesnické památkové rezervaci ve Šmilovského ulici nebo se připojit ke komentované prohlídce rezervace se začátkem v 15.00 hodin.

Od 1. 7. do 31. 7. 2016 trvá výstava Lidové památky českého Švýcarska v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě.

Komentovanou prohlídku exteriérů a interiérů historické usedlosti Christiánův dvůr připravili v Jetřichovicích č. e. 107 na sobotu 23.7. 2016 od 15.00 h, 16.30 a 18.00 h. Rezervace prohlídka předem je nezbytná na e-mailu tereza.svadlenakova@nanoenergies.cz.

V sobotu 23. července oživí Dny lidové architektury Víseckou rychtu v Kravařích na Liberecku. Komentované prohlídky rychty doplní beseda a autogramiáda autorů knihy Lidové stavby Libereckého kraje i kulturní program.

Podstávkový dům se specifickou podpůrnou konstrukcí, která vynáší patro či střechu, je základním stavebním typem Českého Švýcarska a Šluknovska. Může být přízemní, patrový i s polopatrem, jeho přízemí bývá zčásti roubené a zčásti zděné, patro či polopatro pak roubené či hrázděné. Někdy je konstrukce domu překryta bedněním ze širokých prken nebo obkladem z břidlice či eternitu. Podstávka – často zdobená a vyřezávaná – vytváří před roubenou stěnou jakési slepé arkády, u patrových domů často bývá doplněna dlouhou pavlačí s prkenným, ozdobně vyřezávaným zábradlím.

Dny lidové architektury mají oslovit, motivovat a inspirovat zástupce státní správy i samosprávy, odborné instituce a organizace, neziskové iniciativy, vlastníky, investory, projektanty, řemeslníky, odborníky i laiky cílevědomějšímu, ohleduplnějšímu a promyšlenějšímu přístupu k péči o jedinečné dochované kulturní dědictví. Mají tedy být podnětem k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování.

Jakuba Bursa, významný venkovský stavitel a tvůrce jihočeského „selského baroka“, se narodil 21. července 1813 a při příležitosti dvoustého výročí této události byl rok 2013 vyhlášen Rokem lidové architektury. Období okolo jeho data narození jsou od té doby využívány k připomenutí nejen jeho osobnosti, ale také k popularizaci lidové architektury. Místo konání je proměnlivé – akce se přesouvá po celé republice, a fanoušci lidové architektury tak mohou poznat lidové stavby v různých koutech země. Dny lidové architektury pořádá FOIBOS BOOKS, s. r. o. za podpory Ústeckého kraje, ministerstva kultury a partnerů. Významný podíl na jejich přípravě mají odborníci Národního památkového ústavu – tentokrát převážně z územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem.

Jana Tichá a Klára Mágrová

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Jana Tichá, tisková mluvčí NPÚ, tel. +420 257 010 206, +420 724 511 225, ticha.jana@npu.cz

Vybrané akce:

• LIPOVÁ – podstávkový dům čp. 424 a jeho okolí: 16. 7. slavnostní zahájení a celodenní doprovodný kulturní program, 17. 7. a celý následující týden prohlídky podstávkového domu a kostela sv. Šimona a Judy s výkladem.

• DOUBICE – Doubické muzeum v čp. 1: 16.–17. 7. možnost návštěvy během celého víkendu, následující týden – možnost návštěvy po dohodě na tel. 603 741 974 nebo 603 819 864 (Spolek přátel Doubice z.s.).

• JETŘICHOVICE – nedávno kompletně památkově obnovená usedlost Christiánův dvůr č.e. 107: 23. 7., 15. 00, 16.30 a 18.00 h. – komentovaná prohlídka exteriérů i interiérů s odborným výkladem Ing. arch. Tomáše Eflera, který se na rekonstrukci podílel. Nutná rezervace na tereta.svadlenakova@nanoenergies.cz

• KOPEC – udržovaný podstávkový dům čp. 40 v soukromém vlastnictví v malé osadě poblíž obce Brtníky: 16. 7.–24. 7. možnost prohlídky i s nahlédnutím do interiérů a popovídání s majiteli, kdykoliv či po dohodě na tel. 602 255 443 (p. Josef Moravec).

• KRÁSNÁ LÍPA – Dům Českého Švýcarska na náměstí: 1.–31. 7., denně 9. 00–18.00 výstava Lidové památky Českého Švýcarska

• RUMBURK – Šmilovského ulice s tkalcovskými domky z konce 18. století nedaleko centra města, vesnická památková rezervace: 17. 7., 10.00–17.00 prohlídka podstávkového domu čp. 879/27 a malé expozice o historii textilní výroby v regionu. Komentovaná prohlídka rezervace s odborným výkladem od 15.00 h. Úterý až sobota, 10.00-17.00 h. prohlídka sakrální památky Loreta Rumburk

• STUDENÝ –osada nedaleko České Kamenice s řadou dochovaných podstávkových domů, v jejím okolí lze projít dvě zážitkové trasy vedoucí romantickou krajinou a spojující drobné sakrální a pietní památky. Výchozím bodem je zachráněná přenesená historická hasičská zbrojnice stojící u silnice poblíž centra obce, v níž je umístěno malé informační centrum. 16. – 17. 7. infocentrum otevřeno celodenně, jinak prohlídka trasy individuální, po dohodě s personálem infocentra možnost návštěvy některých udržovaných podstávkových domů ve vsi

Tagy