weby pro nejsevernější čechy

… a je konec!

Týden utekl skoro rychleji než voda. Ani jsme se nenadáli a už tu byl pátek. Pátek a s ním den, kdy jsme se museli, chtě nechtě, rozloučit.

A o jakém týdnu vlastně mluvíme? Nejlepší sběrači tříděného odpadu a kaštanů ze ZŠ náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu odjeli v pondělí 8. 8. 2016 na pobyt do Jizerských hor. A hned od prvního okamžiku jsme byli v jednom kole.

Poté, co jsme se v pondělí rozdělili do družstev, jsme si v úterý ráno stanovili pravidelný denní režim, kterým jsme se řídili. Když jsme si spočítali společné dny, zjistili jsme, že nám moc času nezbývá. V plánu jsme toho měli hodně a chtěli toho stihnout ještě víc. Protože nám však letos počasí moc nepřálo, museli jsme občas improvizovat a přeorganizovat již připravený plán akcí.

Když to alespoň trošku šlo, vyráželi jsme v pláštěnkách zkoumat okolí, objevovali krásy Jizerek nebo třeba jen trošku řádili v okolí chalupy. Navštívili jsme Janov a s ním související bobovou dráhu – někteří z nás by byli schopni zde projezdit výplatu rodičů), vyřádili se na trampolíně. Opět jsme se byli podívat na nedaleké Královce i v Bedřichově, prošli se Mravenčí stezkou. Musíme pochválit děti – i přes nepřízeň počasí a vcelku chladné dny -vydrželi. No a když to nešlo? To jsme se potom schovali v chalupě, která nám také nabízela různé alternativy využití volného času. Takže jsme si mohli udělat (a udělali) turnaj ve stolním fotbale či šipkách, našel se čas také pro hraní deskových her. Večerní program jsme přizpůsobovali počasí – měli jsme v plánu seznamovací hry, táborák, „Bedřichov má talent“ (kdy se děti ocitly v roli bavičů a měly si v rámci týmů připravit a secvičit vystoupení dle vlastní fantazie) i diskotéku. A vše jsme stihli! Jeden večer byl také vyplněn hrou Kufr, kde mohli malí účastníci ukázat, jak jsou si jistí v kramflecích, co se kinematografie týče! A někteří byli neomylní.

Po celou dobu pobytu měly děti možnost sbírat pro svůj tým body, které se na konci sečetly a vyhodnotily.

Společný čas jsme si užili. Pátek tu byl cobydup a my jsme si zase balili domů. Vyhlásili jsme nejlepší družstvo, sečetli černé a červené body. Děkujeme, že jsme měli možnost na tábor vyrazit. Děkujeme Odpadkům, Náčelníkům, Hipísákům, Kačákům, Petkám i Sladkým bonbónům (názvy týmů) za to, že to s námi zvládli a my se s nimi bavili. A třeba zase za rok.

Klára Valková, Kateřina Müllerová, Veronika Lojdová a Aleš Ondráček – vedoucí tábora