weby pro nejsevernější čechy

Zahájení divadelní sezóny ve Varnsdorfu ve stylu Film noir

Městské divadlo Varnsdorf zahájilo sezónu v pátek 26. 8. 2016 předpremiérou autorské hry Hany Strejčkové Od Madlenky k Madle.

Díky tomu, že projekt byl vybrán v soutěži o rezidenční program (každoročně vyhlašuje produkční skupina Nová síť), tak mohla autorka po dobu jednoho týdne zkoušet přímo v prostorách Městského divadla Varnsdorf.

Emotivně laděná inscenace formou předmětového, výtvarného a pohybového divadla zpracovává téma války. Rozvíjí každodenní situace na dlouhé cestě, ve kterých se navzdory všude panujícímu zlu, odkrývá solidarita, nadhled, tolerance a naděje. Připomíná vypjaté období našich dějin skrze příběh holčičky, její rodiny, jejích sousedů. Příběh je inspirovaný skutečností a také literární předlohou, dále pak érou němého filmu, filmu noir a rozhlasovým vysíláním. Jak autorka uvádí v programu: „Nesoudíme zlo, ukazujeme cestu dobra ve zlé době.“

Páteční představení se neslo v komorním duchu. Diváci byli společně uvedeni do zcela potemnělého sálu a usazeni na jevišti. Po rozhlasové znělce se blízko před nimi rozsvítila lampička a s ní svět dvacátých a postupně 30. a 40. let 20. století. S prvním obrazem dvou dam ve stylových botkách a neutrální černé jsme se ocitli ve světě noblesy, kuriozit a her. Postupně jsme se však stávali svědky proměňující se evropské, zejména pak české situace. I navzdory tomu, že se představení hluboce dotýká témat, jako je strach, válka, neznámo, tma, ztráta bližních, udržuje si nadhled, humor a akcentuje vzájemnou lidskou pomoc. Režisérka Hana Strejčková, která je i autorkou výtvarného konceptu, přizvala ke spolupráci herečku Vendulu Burger. (Obě mj. studovaly na Mezinárodní divadelní škole Jacques Lecoq v Paříži). Společně pak vedou diváky doslova stezkou probouzející silné emoce, chvílemi se derou do očí slzy, jindy zase přichází chuť se smát. Obě se nebojí dělat si legraci i ze sebe samých, nebojí se proměn od elegantních žen přes jiné postavy po staré jeptišky. Jejich vyprávění se děje zejména pohybem a manipulací s předměty, využívají principy stínohry i zmenšování (např. miniloutečky jeptišek na kopečku z chlebové patky s křížkem) a naopak zvětšování obrazu (např. obě se stávají jeptiškami jedoucími na kole).

Inscenace od Madlenky k Madle, věkově zacílená od náctiletých po seniory, umí diváka zaujmout a vtáhnout. A přitom se může na první pohled zdát, že jde o další alternativně laděný počin. Opak je však pravdou. Propojení všech inscenačních složek působilo organicky, sled jednotlivých scén ctil klasickou dramatickou strukturu a jednotlivé kapitoly byly srozumitelně vypointovány. Páteční předpremiéra zanechala v přítomných hluboký dojem. To ostatně během diskuse diváků s tvůrci potvrdilo i pozvání ředitelky Jarmily Šenové z varnsdorfské ZUŠ, aby Madlenka, kterou ještě čeká cesta k pražské premiéře, byla zahajovacím představením festivalu Tanambourrée v červnu 2017.

W-Art

Foto IŠ:

Tagy