weby pro nejsevernější čechy

Velký vlastivědný obraz severních Čech

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevírá vernisáží v úterý 27. září 2016 v 16. 30 hodin ve Výstavní síni Josefa Maštálka výstavu fotografií Bohumila Kinského (1898 – 1987), z let 1924 – 1933 pod názvem Velký vlastivědný obraz severních Čech.

Výstava je věnována 80. výročí otevření Českého muzea pro kraj Českolipský na zámku v Zákupech 24. května 1936.

Bohumil Kinský byl učitelem české školy v České Lípě a byl zdatným fotografem. Svou zálibu spojil s neúnavnou prací pro rozvoj turistiky na Českolipsku. 15. března 1928 byl především z jeho iniciativy založen v České Lípě Klub českých turistů.

Své snímky ze zdejšího kraje vystavil prvně na Menšinové výstavě českého severu v Mladé Boleslavi v roce 1927. Výstavu navštívil i prezident Masaryk.

Celkem 207 obrázků ze své sbírky nechal na výzvu Okresního osvětového sboru v roce 1934 převést do podoby diapozitivů 8×8 cm. Sbor dal pořídit promítačku a tento soubor putoval po českých školách v jednotlivých městech i vesnicích pro děti a rodiče. K němu bylo opatřeno obsáhlé průvodní slovo sestavené Bohumilem Kinským s předmluvou od inspektora Josefa Maštálka.

Vybrané obrázky a některé alternativní snímky byly za podpory firmy FOMA v Hradci Králové soustředěny jako velkoplošná zobrazení a v roce 1936 byly umístěny v zákupské muzejní expozici. Tento soubor se nedochoval v úplnosti. Ukázky z něj jsou rovněž součástí výstavy. Jádrem výstavního projektu jsou ale diapozitivy převedené do papírové podoby, z nichž některé Kinský úspěšně koloroval, jiné jsou méně zdařilé.

Výstava je přístupná ve Výstavní síni Josefa Maštálka až do 13. listopadu 2016.

Ladislav Smejkal

historik novodobých dějin Vlastivědného muzea a a galerie v České Lípě

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Nám. Osvobození 297, 470 34 Č. L.

Tel.: 487 824 145

www.muzeumcl.cz

Tagy