weby pro nejsevernější čechy

Odhalení pomníků 8. října 2016

V sobotu 8. října 2016 proběhne odhalení pomníku císaře Františka Josefa I. v Království u Šluknova a odhalení pomníku padlým občanům obce Rybniště v první světové válce.

Dne 8.10.2016 v 10:00 hod. se sejdeme před kostelem svatého Vavřince v Království u Šluknova, kde u příležitosti letošního 100. výročí úmrtí odhalíme pomník našeho milovaného císaře Františka Josefa I. Vybudování pomníku je výrazem naší úcty mimořádnému člověku, který naší zemi vládl skoro sedmdesát let a pod jehož vedením zažila naše zem největší rozmach a rozkvět ve své historii. Pomník bude i vzkazem pro úřady našeho státu, které trestuhodně osobu Františka Josefa I. opomíjejí stejně jako jeho zásluhy o vzestup našeho národa. Pomník bude nádherným symbolem toho, že český národ nezapoměl na svého císaře a to i přes desetiletí trvající snahu všech režimů, které se po roce 1918 v naší zemi vystřídaly. Akce bude zahájena proslovy zástupců města Šluknov a Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české. Po slavnostním odhalení pomníku k němu budou položeny věnce a květiny. Bude následovat čestná salva a rakouská císařská hymna.

Poté se společně vydáme do obce Rybniště, kde bude znovuodhalen pomník padlým občanům této obce v první světové válce. Poté bude pro všechny pozvané hosty připraveno malé pohoštění s malým upomínkovým dárkem na tento význačný den.

Originál pozvánky zde ->

Tagy