weby pro nejsevernější čechy

V Českém Švýcarsku letos proběhlo již devět kurzů environmentálního vzdělávání

Díky podpoře ze Státního fondu životního prostředí v rámci projektu „České Švýcarsko o.p.s. a SEVER: společně za stejným cílem“ během letošního roku proškolila obecně prospěšná společnost České Švýcarsko již téměř 200 pedagogů, lektorů ekologické výchovy, ale i průvodců a pracovníků informačních středisek.

Na realizaci kurzů jsme spolupracovali se střediskem ekologické výchovy SEVER z Hradce Králové, se vzdělávacím centrem Tereza, ale i s řadou dalších odborníků a lektorů z oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, nebo z oblasti interpretace krajiny.

Kurzy probíhaly většinou v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě, ale i v Městské knihovně Děčín nebo přímo v přírodě, např. v městském parku v Krásné Lípě. Tam proběhly dva velmi úspěšné kurzy environmentální výchova prožitkem, během nichž byla využita rozmanitost prostředí zdejšího parku od louky, přes rybník až po les.

Účastníci si z kurzů odnášeli nejen nové poznatky a dovednosti, ale i studijní a metodické materiály a inspirativní podklady do výuky nebo do průvodcovské praxe.

Kurzy budou díky projektu pokračovat ještě v listopadu, kdy se v rámci konference a praktických dílen pro pedagogy – KAPRADÍ 2016 v pátek 11. listopadu v Litoměřících seznámí zájemci s badatelsky orientovaným vyučováním.

V příštím roce na jaře plánujeme kurz environmentální výchova v ročních obdobích a kurz k metodice programu na téma voda: Studánky víly Rozárky – pro pedagogy z mateřských škol a I. stupně základních škol.

Cílem těchto seminářů a kurzů je motivovat pedagogy, lektory i další účastníky k environmentálnímu vzdělávání a výchově dětí i veřejnosti, na kterou mají možnost působit. Semináře by měli být zdrojem nových námětů a nápadů, ale i informací a poznatků, které účastníci ve své praxi využijí.

Ing. Jarmila Judová

Koordinátor vzdělávání

České Švýcarsko o.p.s.

Křinické nám. 1161/10

Krásná Lípa 407 46

Tel: +420 412 383 467

Mobil: +420 775 552 790

jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz

Těšíme se na Vás v Českém Švýcarsku – evropské excelentní destinaci

www.ceskesvycarsko.cz

Tagy