weby pro nejsevernější čechy

Nebojme se netopýrů

V pátek 30. 9. 2016 uspořádala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko ve spolupráci se Správou národního parku České Švýcarsko další z řady akcí projektu: NEBOJME SE NETOPÝRŮ, který v roce 2016 podpořil Ústecký kraj.

V Kyjově u Jeskyně víl proběhl večerní odchyt netopýrů, kterého se zúčastnilo téměř 30 odvážlivců, kteří vybaveni baterkami dorazili po osmé hodině večerní do ztemnělého lesa podél Křinice.

Bohužel možná i díky změně počasí se netopýři připraveným sítím vyhýbali po celou dobu akce, a tak je bylo možné pozorovat jen z dálky ve světle svítilen. I tak se ale mohli zájemci seznámit s prací chiropterologů – tedy odborníků na život netopýrů, prohlédnout si odchytové sítě, přenosnou váhu a další pomůcky. Pro zájemce byl připraven i krátký výklad o způsobu života netopýrů, který v lese mezi skalami a jen při světle baterek měl zvláštní atmosféru. Děkujeme všem, kteří na akci dorazili, a na vlastní kůži se přesvědčili, že práce přírodovědců je i o velké trpělivosti a čekání na správný okamžik, který se ne vždy dostaví.

O netopýrech bude i další z aktivit projektu, a to výstava: Netopýři – tajemní a zranitelní, kterou v Domě Českého Švýcarska zahájíme 10. října, na výstavu pak naváže i přednáška o těchto létajících savcích.

V rámci projektu: NEBOJME SE NETOPÝRŮ proběhla již na počátku září Noc pro netopýry u Správy národního parku České Švýcarsko, pro děti ze základních škol jsou pořádány osvětové programy na téma netopýři, během kterých si mohou děti prohlédnout i živého netopýra, který je z důvodu hendikepu chován v zajetí.

Se závěrem projektu vyjde i pracovní list o životě a zajímavostech ze života netopýrů.

Cílem projektu je zvýšení informovanosti a zlepšení vztahu veřejnosti k netopýrům, vyvrácení některých mýtů, které o těchto létajících savcích existují, a napomoci tak k ochraně netopýrů a jejich životní prostředí.

Ing. Jarmila Judová

Koordinátor vzdělávání

České Švýcarsko o.p.s.

Křinické nám. 1161/10

Krásná Lípa 407 46

Tel: +420 412 383 467

Mobil: +420 775 552 790

jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz

Těšíme se na Vás v Českém Švýcarsku – evropské excelentní destinaci

www.ceskesvycarsko.cz

Tagy