weby pro nejsevernější čechy

Slavnostní odhalení pamětní desky J. N. Fischera

V úterý 4. října 2016 se v Rumburku na třídě 9. května uskutečnilo slavnostní odhalení pamětní desky Johanna Nepomuka Fischera.

Těžko lze o události napsat něco víc, než na FB zveřejnil Spolek přátel Rumburku, hybatel nejen této události:

Doktor medicíny Johann Nepomuk Fischer byl významným očním lékařem a rektorem Karlo-Ferdinandovy univerzity. Tento významný rumburský rodák již jednu pamětní desku v těchto místech měl, byla odhalena v roce 1891, ale bohužel nepřežila rok 1945, kdy byla zničena. Pamětní desku odhalila starostka města Seifhennersdorf Karin Berndt za účasti členů správního výboru spolku, zástupců města Rumburku, který se na vzniku pamětní desky finančně podílel, a dalších hostů. Slavnostní odhalení doplnila krátkým projevem o životě a práci J. H. Fischera historička Ester Sadivová a hudební vložka na trubky pánů Dvorského a Zelenky, kteří zahráli dobovou skladbu.

Na závěr předseda správního výboru Spolku přátel Rumburku poděkoval všem zúčastněným hostům za přízeň a účast.

Pár fotek a kousek ze slov výše zmíněné Ester Sadivové:

https://youtu.be/AbuUGfHQKt4

Je opravdu smutné, jak moc došlo ke ztrátě místní paměti. Pro nás většinou nic neříkající jméno, a přitom taková kapacita. Deska „odstraněná“ zřejmě pro německé jméno, a přitom lékař, který se kvůli léčení naučil česky…

Tagy