weby pro nejsevernější čechy

Projektový týden na téma les – „Kouzlo lesa a jeho tajemství“ v MŠ Zahrádka

Projektový týden probíhal v týdnu od 17. – 21. 10. 2016 v rámci školního vzdělávacího programu s názvem „U nás v Zahrádce“.

Během tohoto projektu děti navštívily všechny čtyři třídy a v každé z nich se seznámily s jedním tématem: u Motýlků s ekologií – co do lesa patří a co ne, u Sluníček s lesními plody a houbami, u Berušek se stromy a u Housenek s lesními zvířátky. Pro předškoláky byla připravena na úterý beseda s Lesy ČR. První část besedy proběhla ve třídě a v druhé části děti pro praktické činnosti využily školní zahradu. Dětem přednášel lesní pedagog Ing. Miroslav Švihlík a pan Patrik Chadima, kterým tímto děkujeme. Ve středu byla součástí projektu i odpolední akce pro rodiče s dětmi, kdy jsme společně vyrazili s lucerničkami a baterkami na výlet do lesa za veverkou Zelenoočkou. Cestou jsme posbírali odpadky, plnili úkoly k tématu, donesli jsme spoustu dobrot zvířátkům do lesa a užili si hezké odpoledne a podvečer. Velmi nás potěšila velká účast rodičů. Projektový týden jsme zakončili v pátek společným shrnutím a vyhodnocením nejhezčích výrobků z přírodnin, které děti tvořily spolu s rodiči. Výstava těchto výrobků stále probíhá v prosklené chodbě MŠ.

Tagy