weby pro nejsevernější čechy

Zimní večerní prohlídky Lorety v Rumburku 2012

V netradiční dobu se návštěvníkům Českého Švýcarska otevře barokní skvost severních Čech. Podvečerní prohlídky za svitu svíček a s vůní svařeného vína se konají v rumburské Loretě v úterý 18. 12. 2012, 15. 1. 2013 a 29. 1. 2013 vždy od 18.00 h.
Během hodinové prohlídky kulturní památky z počátku 18. století je připraven zpěv duchovních písní. Prosincovou adventní prohlídku, např. doplní staročeské rorátní zpěvy. Zájemci se dozví podrobnosti o historii loretánské kaple Panny Marie, křížové chodby a poutní kaple Svatých schodů. K vidění bude Černá madona loretánská, restaurované malby a výjimečná sochařská výzdoba Svatých schodů. Seznámení s historií a zajímavostmi barokního poutního areálu v tajuplné večerní atmosféře pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Rezervace je možná na +420 604 555 922 a loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je 80 a 40 Kč.

Loreta v Rumburku patří svou štukovou a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější loretánské kaple v České republice. Architektonicky cenná vnější schrána loretánské kaple Panny Marie je barokní kopií italského renesančního originálu. Předmětem úcty poutníků je Svatá chýše, dům Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo ke Zvěstování o narození Spasitele, byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina. Svatou chýši v Rumburku dal podle projektu významného architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně postavit v letech 1704-1707 majitel panství kníže Anton Florian z Liechtensteina. Loreta v Rumburku je celoročně přístupná, konají se tu koncerty, doprovodné kulturní akce, výstavy a příležitostné mše svaté.