weby pro nejsevernější čechy

Pohřební mše svatá za zesnulého J. M. can. Alexeje Baláže

V sobotu 12. listopadu 2016 v děkanském kostele sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu sloužil pohřební mši svatou za zesnulého J. M. can. Alexeje Baláže Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

Poslední odpočinek nalezl zesnulý kanovník v kryptě kostela (o jejíž existenci mnozí dosud neměli ani tušení). Úřad místního duchovního správce zřejmě zůstane nějakou dobu obsluhován příležitostně náhradníkem z okolí – jak během obřadu zmínil biskup, není mnoho takových, kteří by byli ochotni a schopni zamířit na náhle uprázdněné místo.

Tagy