weby pro nejsevernější čechy

1. prosince začne ráj. Nebo peklo. Nebo, tak nějak

(Jako již v minulosti i teď upozorňuji, že v jistých pasážích článku je použita nadsázka a ironie. Autor doufá, že laskavý čtenář tyto partie bezpečně rozezná od holé skutečnosti…)

Ano, samozřejmě. Máte pravdu. Titulek je zavádějící. Ráj nebo peklo nenastane takto skokem. Titulek slouží k tomu, abych vás oklamal a přinutil číst dál…

Nebe a ráj nechme stranou. Tvrdím, že 1. prosince nastane proces cíleného demontování stávající struktury domácího trhu. Ministr Babiš podniká za souhlasu Parlamentu a prezidenta kobercový nálet na podnikatelskou skupinu malých a středních živnostníků. Považuje tyto lidi za zločince, “ktoří všeci kradnú”, „sú zbytočný“, a proto pro ně vymyslel zavedení dalšího nadbytečného buzerovacího instrumentu. Říká se tomu EET, neboli elektronická evidence tržeb. Podle ministra Babiše, který se v posledních dnech smutně proslavil několika výroky, které ho všechny usvědčují z naprosté neznalosti problematiky kontroly jak plateb, tak tržeb, by se skrz elektronické pokladny mělo dostat do rozpočtu nějakých 18 miliard korun. Kdyby vicepremiér věděl, co je to “wishful thinking”, tak by mohl být osočen, že jedná podle tohoto modelu. Jest se spíše obávat, že ho žene prostá čirá chamtivost. EET nepřinese pro společnost miliardy. Pravděpodobnější je, že se do státní pokladny dostane přinejlepší dobrá nula. Zdraží se ale provoz hostinských zařízení, což bude znamenat zdražení služeb těchto podniků pro zákazníky. Tím se “ergo kladívko” zvýší i naštvanost lidí na “systém”, což se sice neprojeví v celé síle ihned, ale bude to další kapka do moře nespokojenosti lidí s tím, co se v téhle zemi děje.

Pro populisty všeho druhu je každé zhoršení nálady veřejnosti vhodnou příležitostí pro vynalezení nějakého viníka. Populisté přirozeně neoznačí za hlavního viníka zhoršující se nálady veřejnosti slovenského migranta, který – jak už mezitím všichni víme – byl seslán na Zemi, aby zničil Českou republiku. Populisté s velkou pravděpodobností označí – dříve nebo později – za hlavní viníky malé a střední podnikatele. Nejprve ty v pohostinství, později i ty malé zelináře, holiče, instalatéry…. Jistě se v médiích, která vlastní hlavní prosazovatel EET objeví články o tom, jak od 1. prosince vesničtí hospodští zlolajně lkají nad EET, protože jim brání sdírat do kůže chudáky sousedy, co si u nich dají o víkendu dvě tři pivka. Tito malí podnikatelé budou označeni za původce vší bídy v zemi, kde přece hodné a laskavé a obrovské koncerny, z nichž větší část bude patřit ministru financí, nabízejí lidem různé stravovací hmoty a patoky a pičifuky za lidové ceny v řetězcích spřátelených prodejních sítí…

A někde v pozadí, mimo dohled sdělovacích prostředků, se budou na jednom úřadě hromadit informace ze všech možných prodejních míst v republice. Tam na tom úřadě budou mít dokonalý přehled o pohybu zboží, jinak řečeno o přáních a potřebách všech spotřebitelů. Dokonalejší už dohled a dozor nikoli nad podnikateli, nýbrž nad skutečnými potřebami spotřební společnosti ani být nemůže. Tedy, kdo bude mít výsostnou kontrolu nad informacemi o konzumních přáních konzumní společnosti, bude moct perfektně vyladit i své reklamní, ale ovšem také politické cíle.

Orwellův “Velký bratr” konečně naplno vstupuje do české politiky. Nejen do té hospodářské, nýbrž odvozeně od ní do té reálné. Pro ministra Babiše už od 1. prosince nebude existovat jiný limit, než vrchol české politiky. Bude kontrolovat toky všeho v celé zemi. Pak už zbyde jen si vybrat. Mnoho možností mít nebude – jen mezi funkcemi předsedy vlády a prezidenta.