weby pro nejsevernější čechy

Loreta Rumburk oslaví 310 let

V roce 2017 uplyne 310 let od dostavby a posvěcení Lorety Rumburk.

V barokní památce se odehrají komentované prohlídky, letní i zimní večerní prohlídky při svíčkách, výstavy, koncerty a pravidelné bohoslužby. Loreta Rumburk nabídne také kulturní aktivity, které se v regionu Českého Švýcarska dosud nerealizovaly. Během Loretánské noci 2017 se představí videomapping, projekce na stěnu loretánské kaple s motivem legendy o Svaté chýši. V červenci a srpnu se v podvečerních hodinách uspořádá hra se šiframi pro rodiny s dětmi „Po stopách andělů“. Oslavy tři sta deseti let Lorety vyvrcholí v sobotu 16. 9. 2017 během Loretánských slavností 2017. Tento regionální zážitek Českosaského Švýcarska doplní mimo jiné divadlo v kostele a žehnání obnovených obrazů křížové cesty. Celoročně přístupnou Loretu Rumburk spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. V roce 2016 ji navštívilo na 13 000 turistů a poutníků z Česka, Německa a dalších evropských zemí.

Sakrální památka Loreta Rumburk připravuje na rok 2017 akce tradiční i zcela nové. Spojujícím prvkem je téma baroka – v architektuře, hudbě a divadle. Jednou z novinek je zpřístupnění barokního areálu o letních prázdninách rovněž v neděli. Oslavy výročí Lorety Rumburk zahájí v sobotu 22. 4. 2017 koncert, na němž zazní písně, které se před rokem 1945 zpívaly v poutních kaplích Šluknovska. Nádvořím Lorety Rumburk se 17. 6. 2017 pod večerním nebem rozezní duchovní árie rumburského barokního skladatele Johanna Ch. Kridela. Při Loretánské noci v pátek 19. 5. 2017 nabídnou studenti Gymnázia Varnsdorf zdramatizované regionální pověsti poutních míst. Červnové komentované vycházky zájemce seznámí s barokní architekturou a uměním města. Od června do září poběží v ambitu Lorety česko-německá výstava “ Barokní architekt a sochař: Johann Lucas Hildebrandt a Franz Biener,“ která přiblíží historii a současnou podobu Lorety Rumburk, baziliky minor v Jablonném v Podještědí a kaple v Hainevalde u Groβschönau v Sasku. Všechny tyto stavby spojuje osoba barokního architekta Johanna Lucase Hildebrandta či sochaře Franze Bienera.

Vedle pravidelných bohoslužeb, které se v Loretě Rumburk konají poslední úterý v měsíci, proběhnou i další církevní akce. V sobotu 22. 4. 2017 se koná mše sv. u příležitosti zahájení oslav 310. výročí Lorety Rumburk. Hlavním celebrantem je Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. V sobotu 27. 5. 2017 se uskuteční slavnostní mše sv. v latinském jazyku (tridentská mše) s barokním hudebním doprovodem. Odpustkovou církevní slavnost Porciunkule bude v sobotu 5. 8. 2017 celebrovat Mons. Martin Davídek, generální vikář Biskupství litoměřického. Slavnost 310. výročí posvěcení loretánské kaple (mše sv.) proběhne v sobotu 16. 9. 2017, celebrovat ji bude ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální sekretář České biskupské konference.

V souvislosti s výročím Lorety Rumburk vydala Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk na sklonku roku 2016 propagační publikaci „Loretánská kaple v Rumburku (1707-2017)“. Třetí vydání brožury přibližuje na dvanácti stranách nejcennější místa loretánského areálu včetně snímků z probíhajících akcí. Na rok 2017 se plánuje vydání publikace „Loreta Rumburk. Průvodce po stavební historii a uměleckém významu“. Zájemcům nabídne podrobné seznámení s architektonickými zajímavostmi loretánského areálu. Obsáhlou reprezentativní knihu „Loreta Rumburk a kapucínský klášter“ vydá Město Rumburk. Na sto dvaceti stranách přiblíží prostřednictvím fotografií Jiřího Stejskala jak bývalý kapucínský klášter, tak vlastní Svatou chýši s ambitem a kaplí Svatých schodů. Fotografie doplní české, německé a anglické popisky. Nové publikace se představí 16. 9. 2017 během XXI. Loretánských slavností.

Významná architektonická památka Loreta Rumburk byla postavena podle plánů vídeňského architekta Johanna Lucase von Hildebrandta v letech 1704-1707 v areálu kapucínského kláštera u kostela sv. Vavřince. Barokní památka je přístupná celoročně od úterý do soboty. Na stavební obnovu a restaurování bohaté malířské a sochařské výzdoby Lorety přispívá od roku 1998 prostřednictvím Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstvo kultury České republiky. Vybudování „Expozice církevního umění Šluknovska“ ve vstupní budově Lorety Rumburk bylo v roce 2014 nominováno na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2013. Od roku 2014 je Loreta Rumburk jedním ze zastavení mezinárodní poutní stezky Via Sacra.

Otevírací doba Lorety Rumburk v roce 2017

úterý–sobota

duben–říjen, 10.00–17.00

listopad–březen, 9.00–16.00

neděle červenec-srpen, 10.00-17.00

Poslední vstup 30 min. před koncem otevírací doby

Kontakt:

Loretánská kaple s ambitem

Třída 9. května 149/27, 408 01 Rumburk

GPS 50°95’34.383″N, 14°55’46.442″E

Tel. 00 420 604 555 922

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Podrobnosti o rumburské Loretě:

Loreta v Rumburku patří svou reliéfní a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější loretánské kaple v České republice. Architektonicky cenná vnější schrána loretánské kaple Panny Marie je barokní kopií italského renesančního originálu. Předmětem úcty poutníků je Svatá chýše, dům Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo ke Zvěstování o narození Spasitele, byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina. Loretánskou kapli v Rumburku dal podle projektu významného architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně postavit majitel panství kníže Anton Florian z Liechtensteina. K vysvěcení loretánské kaple došlo 15. 9. 1707. Spolu s ambitem s bohatou nástropní výmalbou ze života Panny Marie a Ježíše Krista, poutními Svatými schody (Scala Sancta) a kostelem sv. Vavřince byla součástí areálu kapucínského kláštera (dnes městská knihovna).

Rumburská Loreta s milostnou sochou Černé madony loretánské (1694) byla významným mariánským poutním místem pro oblast severních Čech a Lužice. Od roku 1950, po násilném zrušení rumburského kapucínského kláštera, se zde nadále konaly mše svaté, Loreta byla pro návštěvníky přístupná jen příležitostně a trpěla dlouhodobou neúdržbou. Roku 1964 byla prohlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny rovněž čtyři oltáře v ambitu.

Loretánský areál je od roku 1995 vyhledávaným cílem návštěvníků z České republiky a zahraničí. Od roku 1996 se obnovuje, od roku 1998 z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. Památkově chráněný objekt je přístupný celoročně od úterý do soboty, v dubnu až říjnu mezi 10.00 až 17.00 hod., od listopadu do března mezi 9.00 až 16.00 hod. Po celý rok se v přilehlém ambitu a kostele sv. Vavřince konají výstavy, koncerty a doprovodné kulturní akce. Mše svaté probíhají každé poslední úterý v měsíci od 15.00 h. ve Svaté chýši. Udržela se tradice srpnové církevní odpustkové slavnosti Porciunkule, trvající od 17. století.

K dispozici jsou tři stálé expozice „Historie Lorety v Rumburku (1707-2007)“, „Loretánské podzemí v Rumburku“ a „Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950)“. V roce 2013 se ve vstupní budově Lorety zpřístupnila „Expozice církevního umění Šluknovska“. Areál, který v roce 2016 navštívilo na 13 000 návštěvníků, spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Od roku 2014 je Loreta Rumburk součástí mezinárodní poutní stezky Via Sacra. Loretánské slavnosti v Rumburku jsou od roku 2014 nositelem regionální značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“. V roce 2014 získala Loreta Rumburk za obnovu a restaurování nominaci na celostátní cenu Patrimonium pro futuro, kterou uděluje Národní památkový ústav. V roce 2014 obdržela Loreta Rumburk ocenění Společnost přátelská rodině.Od roku 2015 je držitelem certifikátu Českého systému kvality služeb.

Tagy