weby pro nejsevernější čechy

ZŠ náměstí E. Beneše informuje

Vážení rodiče, milé děti a žáci. Pro školní rok 2017/2018 otevírá naše škola dva první ročníky.

Mgr. Ivana Ježková se bude věnovat dětem v 1. A, Klárka Valková v jazykové třídě 1. B (s navýšenou hodinovou dotací anglického jazyka).

Pro zájemce z řad rodičů je připravena beseda na téma: Kdy je dítě připravené na školu?, kterou zajišťuje Mgr. Renata Valová (speciální pedagožka PPP Rumburk). Termín: čtvrtek 23. 2. 2017 se zahájením v 16.00 hodin v budově školy (podrobnosti dále v textu).

Pro budoucí šesťáky můžete využít nabídky studijní třídy – přihláška ke stažení na webu školy: www.zs-namesti.eu s termínem odevzdání do 31. 3. 2017. Další možností je třída 6. B s navýšenou dotací hodin tělesné výchovy (v rámci preventivního programu). V případě zájmu o studium v třídě 6. B zažádá zákonný zástupce o přestup na naši školu.

Více informací získáte v Den otevřených dveří 15. 3. 2017 od 14 do 18 hodin, případně individuálně po dohodě s vedením školy (tel. 737 236 953; mail: info@zs-namesti.cz).

Václav Zemler, ředitel školy

Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace připravila besedu na téma Kdy je dítě připravené na školu?

• dne 23. 2. 2017 od 16,00 hod

• v ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf

• s Mgr. Renatou Valovou, spec. pedagožkou PPP Rumburk

• z obsahu: jaké dovednosti musí mít dítě, aby bylo ve škole úspěšné, zápis do školy, odklad školní docházky, předčasný vstup, jak dítě stimulovat a rozvíjet …

• ukázka literatury a pomůcek pro předškoláky a budoucí školáky

• možnost individuálních konzultací

Tagy