weby pro nejsevernější čechy

Děti již druhým rokem blíže poznávají národní park České Švýcarsko

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko ve spolupráci se Správou národního parku České Švýcarsko nabídne školám a školkám na území národního parku i v letošním roce více programů o přírodě Českého Švýcarska, terénní exkurze do národního parku a zajímavé badatelské aktivity, a to vše díky podpoře ze SFŽP ČR a MŽP v rámci projektu: „České Švýcarsko přátelské školám“.

Cílem tohoto dvouletého projektu, který končí letos v prosinci, je děti zaujmout pro bádání a objevování v přírodě, pro praktickou ochranu přírody a poznávání území, ve kterém žijí. Mezi plánovanými aktivitami jsou např. setkání s přírodovědci a jejich prací, včetně názorných ukázek, poznávací exkurze do Českosaského Švýcarska, letní pětidenní programy, sázení stromů nebo úklidové akce. Z projektu už v roce 2016 proběhly například exkurze na akci vypouštění lososů, exkurze k Dolskému mlýnu, na Rysí stezku nebo do Kyjovského údolí, kdy byla z projektu školám zajištěna nejen doprava, ale i odborný doprovod. Z badatelských aktivit se uskutečnili například odchyt a určování ptáků, entomologická a botanická praktika. Velkou část projektu tvoří také programy o přírodě pořádané přímo ve školkách a školách, během kterých se děti seznamují s typickými druhy živočichů Českého Švýcarska, jejich životem a způsoby ochrany.

V loňském roce se uskutečnilo z projektu celkem 40 programů pro 1000 účastníků. V letošním roce budou programy pokračovat a již nyní plánujeme termíny terénních exkurzí.

Projekt je realizován v rámci dotačního titulu podporujícího obce v národních parcích, proto je v Českém Švýcarsku zaměřen pouze na školy a školky v obcích: Krásná Lípa, Chřibská a Staré Křečany.

Zaměření projektu vyplývá z potřeby ekologické výchovy dětí a mládeže, jako nezbytné součásti práce s veřejností v národních parcích. Cílem projektu je posílit sounáležitost dětí s jejich regionem a přírodou, která je obklopuje, tak aby v budoucnu už jako dospělí, se do svého „rodiště“ rádi vracely a cítily potřebu o něj pečovat.

Ing. Jarmila Judová – manažerka projektu

koordinátorka vzdělávání České Švýcarsko o.p.s.

Křinické nám. 1161/10

Krásná Lípa 407 46

Tel: +420 412 383 000

jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz

Těšíme se na Vás v Českém Švýcarsku – evropské excelentní destinaci

www.ceskesvycarsko.cz

Tagy