weby pro nejsevernější čechy

Michal Horáček navštívil výběžek(.eu) No. 2

Na závěr pobytu „kandidáta na kandidáta na prezidenta“ Michala Horáčka ve výběžku a pestrém programu, při němž stihl odpovědět i přímo nám, se v pivovaru Falkenštejn uskutečnila beseda pro veřejnost.

Dorazila pestrá směsice zájemců, která víc než zaplnila vyhrazenou polovinu lokálu. Krátké úvodní slovo s představením sama sebe a vlastní vize, poté odpovědi na jakékoli vznesené dotazy. Žádné bonmoty, žádná nabubřelost, apel na hlas každého jednotlivce a samozřejmě i pár obecných proklamací (vždyť jde o politiku). Dojem veskrze pozitivní (což nemohu prohlásit o zpravodajství Seznamu, na které odkazuje předchozí, výše zmíněný příspěvek).

Tagy