weby pro nejsevernější čechy

Za novou výstavou do Lorety Rumburk

V Loretě Rumburk probíhá výstava „Má vlast cestami proměn„.

Výstava „Má vlast cestami proměn 2016“ v ambitu Lorety Rumburk nabízí do 31. 5. 2017 pohled na proměnu pohraničních oblastí Česka. Vernisáže výstavy se uskutečnila 4. 4. 2017.

Česko-německé výstavní panely přibližují příběhy zachráněných staveb z oblasti bývalých Sudet. Fotografie dokumentují péči o kostely, synagogy, drobné sakrální památky, hřbitovy i varhany. Na výběru prezentovaných památek se podílel zapsaný spolek Omnium a partnerská organizace Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. K vidění jsou stavby z Čech i Moravy. Ústecký kraj zastupuje, např. obnova bývalé márnice v Jiříkově a úprava hřbitova v zaniklé obci Fukov. Výstava je přístupná od úterý do soboty mezi 10.00 až 17.00 h.

Výstavní kolekce, která se představuje v Loretě Rumburk, zavítala již do Mnichova, Chomutova, Broumova či Krnova. Součástí národní putovní výstavy o úctě k domovu a odpovědnosti za svůj kraj „Má vlast cestami proměn 2016“ je internetového hlasování o nejzdařilejší proměnu roku 2016. Hlasovat je možné bezplatně až do 30. 4. 2017 na http://cestamipromen.cz/hlasovani.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy