weby pro nejsevernější čechy

Podpořte svým hlasem obnovu kapličky sv. Antonína Paduánského

Od roku 1721 stávala při cestě z obce Brtníky na Vlčí Horu kamenná kaplička. Lhostejnost a vandalizmus vedli ke zničení této kapličky.

Záměrem klubu českých turistů Krásná Lípa je obnova sakrální památky, která byla po mnoho generací krajinotvorným prvkem. Kaplička byla svědkem mnoha historických události, ale především vítala pocestné, kteří šli na pobožnost ale i při světských cestách za prací, zábavou, nebo děti do školy.

V soutěži vyhlášené bankou ČSOB „ERA podporuje regiony“ získalo KČT divokou kartu. Pouze kliknutím muže Váš hlas rozhodnout.

Hlasovat můžete zde ->

S poděkováním za podporu

V. Hieke.

Od roku 1721 stojí při staré cestě z Brtníků do Vlčí Hory kaplička sv. Antonína Paduánského. Tedy – stojí… Stá-va-la. Dnes jen sporé zbytky obvodového zdiva z kamení sotva na 50 cm výšky a v něm pevně vrostlé keře šípků, ostružiní, kopřivy a náletové stromky. Byla krásná, sloužila stovky let. Měla by trvale zaniknout v mysli lidí a vytratit se z paměti krajiny? Ne! Dali jsme si za úkol obnovit kapli do plné krásy někdejší slávy…

Kaplička těšila pocestné a poutníky a sledovala kroky lidí z blízkého i vzdáleného okolí. Bývala svědkem významných a hojně obsazených procesí. Sv. Antonín z Padovy tak žehnal poutníkům a pocestným, lidé se na místě zastavovali, by odpočinout dali tělu i duchu znavenému a v zamyšlení, modlitbě či prosbě se k ní v mysli ubírali.

Kaple byla kamenná s nádherným portálem, masívními dveřmi, střechou s nefalšovanými došky, později překrytými břidlicovou taškou. Mohla se pyšnit hojným mobiliářem; mj. nádherným dřevěným oltářem, krucifixem, svícny, soškami, mnoha dřevěnými obrazy s malbami a dalším drobným vybavením…

Přes 200 let vydržela stát a sloužit mnoha generacím. Starala se o ni rodina Hessů, kteří kapličku měli v osobní péči od roku 1721 a po generace si tuto nepsanou povinnost předávali. Nepřerušili by štafetu ani pro další generace, kdyby nepřišla válka a neklidná doba po ní. Museli odejít a kapličku zanechat svému osudu. Ten však nebyl milostiv; po válce k ní nepřirostlo srdce novousedlíků, tak jen chátrala a nakonec se stala násilnou obětí vandalismu žáků blízkého učiliště.

Kaplička dnes prakticky neexistuje. Sotva si ji všimnete. Doba naštěstí přeje uzdravení nejen paměti krajiny, ale také lidí a vztahů mezi nimi a společné historii. A tak je na nás, na další generaci, která již v tomto nádherném kraji trvale zakořenila, abychom se postarali o dědictví, které nám bylo nechtěně odkázáno. Abychom převzali štafetu, na jejímž začátku byl před téměř třemi sty lety Johann Christoph Hesse, bělič z gruntu čp. 100.

Naše minulé projekty nás přesvědčily, že lidé mají srdce na správném místě a neváhají podpořit dobrý skutek i vlastním přičiněním. V posledních dvou letech jste nám pomohli elektrifikovat rozhlednu na Vlčí hoře solárním zdrojem energie a také zachránit unikátní dřevěnou kapli sv. Anny při Kamenném vrchu. Spoléháme na vaše dobré srdce i dnes a obracíme se na přátele historie a milovníky našeho kraje s prosbou o pomoc i nyní. Chceme se opět dostat do finále soutěže ČSOB pomáhá regionům na divokou kartu. K tomu stačí, abyste nás podpořili hlasováním na výše uvedeném odkazu.

Každý hlas se počítá. Každé sdílení článku a uvedeného odkazu může pomoci k postupu a přispět obnově kaple sv. Antonína Paduánského. Pokud se dostaneme do finále, získáme jistotu grantu. A s ním, pomocí Boží a vaší, se nám kapličku obnovit jistě podaří!

Děkujeme vám.

Za KČT Krásná Lípa,

Roman Němec

Tagy