weby pro nejsevernější čechy

Velikonoční kraslice v Mikulášovicích

Každoroční výstava a soutěž o nejhezčí velikonoční kraslici se uskutečnila 14. 4. 2017 v Mikulášovicích.

Přehlídku lidové tvořivosti na velikonoční téma pravidelně organizuje místní pobočka Českého svazu chovatelů. I letos, a to již po osmé v řadě, byly k vidění nejen pestré kraslice, ale i styloví zajíčci, slepičky a kuřátka v různých podobách a velikostech. Nechyběly ani klasické pomlázky od nejmenší do největší. Děti si mohly pod vedením jednoho z vystavovatelů vlastnoručně uplést svoji první pomlázku. Po vyhodnocení nejlepších výrobků v sedmi kategoriích následovala dražba všech vystavených exponátů. Součástí akce byla i tombola se zajímavými cenami.