weby pro nejsevernější čechy

Den otevřených podstávkových domů

Den otevřených podstávkových domů proběhne koncem května ve Šmilovského ulici v Rumburku. V neděli 28. května 2017 od 10.00 h. je na programu komentovaná prohlídka vesnické památkové rezervace a povídání o historii ulice zvané původně Scheibe-Gasse. Od 10.00 do 17.00 h. bude už posedmé přístupný podstávkový dům čp. 879/27. Akci pořádá majitel jednoho z památkově chráněných domů Luboš Kosina a Spolek přátel Rumburku. Vstup na Den otevřených podstávkových domů v Rumburku je volný. V okrese Děčín se letos v květnu zpřístupní podstávkové domy v Rumburku, Lipové, Brtníkách a Merbolticích. Akce na propagaci lidové architektury probíhá na území Německa, Polska a Česka od roku 2005 vždy poslední neděli v květnu. Rumburk se připojuje od roku 2011. Třináctý ročník mezinárodní akce Den otevřených podstávkových domů organizuje nadace Stiftung Umgebindehaus, více tady->.
V Rumburku se v neděli 28. 5. 2017 od 10.00 do 11.30 h. uskuteční komentovaná prohlídka souboru podstávkových domů ve vesnické památkové rezervaci. Sraz účastníků je ve Šmilovského ul. u Parku přátelství. Od 10.00 do 17.00 h. je přístupný podstávkový dům čp. 879/27. V domě se zájemci mohou seznámit s panely o historii lokality. Soubor podstávkových domů ve Šmilovského ulici v Rumburku je od roku 1995 prohlášen za vesnickou památkovou rezervaci. Osmnáct dochovaných roubených podstávkových domů bylo postaveno v letech 1786-1805. Domy dosud slouží původnímu účelu – k bydlení.