weby pro nejsevernější čechy

Klášterním kostelem sv. Vavřince v Rumburku bude znít latina a gregoriánský chorál

Koncem května se v klášterním kostele sv. Vavřince v Rumburku uskuteční ojedinělá mše svatá, při níž zazní latina.

Pořádá se při příležitosti oslav 310 let barokní památky Lorety Rumburk. V sobotu 27. 5. 2017 se bude sloužit latinská mše sv. v tradičním římském ritu (tzv. tridentská mše), kterou doprovodí gregoriánský chorál. Tato bohoslužba se svou podobou blíží mši svaté, jak se slavila v barokním období. Hlavní celebrant, R.D. Josef Peňáz, farní vikář z Římskokatolické farnosti – děkanství Jablonec nad Nisou, bohoslužbu povede v latinském jazyce, kázání a čtení zazní v češtině. Během bohoslužby se kostelem sv. Vavřince z let 1683-1690 rozezní latinské ordinárium Missa VIII De Angelis v podání Vilémovského chrámového sboru pod vedením MUDr. Markéty Englerové. Při bohoslužbě se použijí historická liturgická roucha ze sbírek Lorety, kterou do roku 1950 spravovali řeholníci z přilehlého kapucínského kláštera. Mše sv. začíná od 17.00 h.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

www.loretarumburk.cz

www.rumburk.farnost.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy