weby pro nejsevernější čechy

V Rumburku a ve Filipově proběhla Noc kostelů 2017

V pátek 9. 6. 2017 se v Loretě Rumburk a v bazilice minor ve Filipově uskutečnila Noc kostelů 2017. Loretu Rumburk si mezi 17.00 až 20.00 h. přišlo prohlédnout na sto padesát návštěvníků. Řada z nich dorazila speciálně na tuto akci z různých koutů České republiky, např. z Děčína, Vlašimi, Hradce Králové a Prahy.

Program zahájilo pěvecké vystoupení dětí ze třídy Sluníček Mateřské školy v Komenského ul. v Rumburku. Během Noci kostelů proběhla v ambitu vernisáž výstavy fotografií Jiřího Stejskala, která zachytila díla barokního sochaře Franze Bienera a sakrální architekturu J. L. Hildebrandta. Zájem byl o prohlídky s jáhnem Martinem Gruberem, při nichž si zájemci prohlédli vystavená liturgická roucha a dozvěděli se podrobnosti o jejich vzniku a funkci.

Vyhledávané byly komentované prohlídky s průvodcem, při nichž návštěvníci prošli jednotlivé části loretánského areálu. Tečku programu obstaralo vystoupení Krásnolipského komorního sboru.

Poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově vyhledali mezi 20.00 až 22.0 h. sto dva návštěvníci, oproti minulému roku převážně z Česka. Obrovskému zájmu se těšila hra na varhany, setkání s varhaníkem Jiřím Chlumem a prohlídka varhanní skříně. Při ní se zodpovídaly všetečné dotazy o hře na varhany. Následoval koncert Krásnolipského komorního sboru vedeného Milanem Sudkem a komentovaná prohlídka baziliky minor. Noc kostelů 2017 ukončilo duchovní slovo P. Jozefa Kujana, rektora baziliky minor ve Filipově.