weby pro nejsevernější čechy

Město Rumburk se pustilo do ošetření sloupu Nejsvětější Trojice

U sloupu Nejsvětější Trojice na Lužickém náměstí v Rumburku se od poloviny června můžete setkat s restaurátory. Město Rumburk zahájilo první etapu ošetření této barokní památky.

Do konce září 2017 dá Město Rumburk osadit vrcholovou kaplici volnými kopiemi maleb na plechu. Ty znázorňují Boha Otce, Ježíše Krista, Ducha svatého a Nejsvětější Trojici. Restaurátorský tým Jitky Musilové současně očistí centrální sloup od vegetativních nánosů, vymění dožilé tmely a provede ochranný nátěr. Sloup Nejsvětější Trojice ze 17. století je ve vlastnictví Města Rumburk. K zásadnímu restaurování kulturní památky došlo v letech 1995-1996. Následná doporučovaná pravidelná údržba památky se naposledy provedla roku 2002. Letošní práce přijdou na 300 000 Kč. Druhá etapa má přijít na řadu v roce 2018 a zahrne ošetření všech soch stojících kolem ústředního sloupu.
„Jako vzor pro nově vytvořené malby na plechu s motivem Nejsv. Trojice posloužily restaurátorům dochované čtyři původní malby z roku 1833 uložené v Muzeu Rumburk. Zkorodované plechy byly ze sloupu Nejsv. Trojice demontovány roku 1972. Volné kopie původních, velmi torzovitě dochovaných maleb se provedly barvami, které mají odolat UV-záření, zasolení a povětrnostním vlivům. Malovalo se na nerezové plechy, aby se zabránilo zreznutí,“ uvedla vedoucí restaurátorského týmu Jirka Musilová. Po prohlídce morového sloupu restaurátorka potvrdila, že „ve vrcholové kaplici se nachází zvonek. Řetízek, kterým byl ovládán, vedl nevelkým dutým prostorem ve středu sloupu.“ Zvonek se na své místo vrátil při restaurování sloupu v 90. letech 20. století.
Raně barokní sloup Nejsvětější Trojice se sochou Panny Marie Immaculaty dominuje středu Lužického náměstí v Rumburku už tři sta třicet šest let. Zřízen byl „městskou obcí na památku šťastného vysvobození od moru“, jak se píše v historických záznamech. Sloup z pískovce pochází z roku 1681. Byl vztyčen rok po epidemii moru na místě pranýře. Má podobu prostých Božích muk, bez obvyklé sochy na vrcholu sloupu. V České republice se řadí k atypickým sakrálním památkám svého druhu. V průběhu 18. století ústřední sloup obklopily sochy světců, „nebeské vojsko“, které mělo svými přímluvami chránit obyvatele Rumburku, např. před živelními pohromami a nemocemi, či jim zaručit prosperitu. Autoři sloupu ani osmi soch nejsou známi. Sochy z pískovce se přidávaly postupně mezi lety 1726-1775. Jedná se o sochu sv. Floriána (1726), sv. Jana Nepomuckého (1726), sv. Josefa (1726), sv. Vavřince (1726), Panny Marie Immaculaty (1760) a sv. Jana Křtitele (1775). Do původního barokního kompletu patřila ještě socha sv. Antonína Paduánského. V 50. letech 20. století, v době, kdy kolem sloupu vedla silnice, sochu poškodil nákladní automobil při dopravní nehodě. Na její místo se umístila jiná socha znázorňující téhož světce. Socha sv. Bartoloměje, patrona Rumburku, byla doplněna roku 1842.
U sloupu Nejsvětější Trojice v Rumburku se pravidelně konala děkovná slavnost na památku ukončení morové epidemie, která město a okolní obce postihla v říjnu roku 1680. Obyvatelé Rumburku ji poprvé pořádali roku 1681. V 17. století se zavázali ji pravidelně opakovat. U sloupu se scházeli o první neděli po svatodušních svátcích, na kterou připadá svátek Nejsvětější Trojice.
1 Sloup Nejsv Trojice v Rumburku zahájení restaurování 15 6 2017 foto Klára Mágrová

U sloupu Nejsv. Trojice na Lužickém náměstí v Rumburku se od června do září letošního roku pohybují restaurátoři.

2 Sloup Nejsv Trojice v Rumburku restaurátorka Jitka Musilová a malby na plechu 15 6 2017 foto Klára Mágrová
Do vrcholové části barokního morového sloupu v Rumburku se do září umístí nově namalované malby na plechu, volně inspirované původními malbami z 19. století. Malby zachycují Nejsv. Trojici, Boha Otce, Ježíše Krista a Ducha svatého. Na snímku jsou nově vytvořené malby, podoba starých maleb uložených v Muzeu Rumburk a studie k novým malbám.

3 Sloup Nejsv Trojice v Rumburku autor maleb na plechu restaurátor Dušan Škrášek 15 6 2017 foto Klára Mágrová

4 Sloup Nejsv Trojice v Rumburku osazení nové malby na plechu na zkoušku 15 6 2017 foto Klára Mágrová
Do kaplice na vrcholu sloupu Nejsv. Trojice v Rumburku byla na zkoušku během kontrolního dne osazena malba Ježíše Krista na plechu.