weby pro nejsevernější čechy

Pětidenní přírodovědný program pro děti

V národním parku České Švýcarsko děti zkoumaly vodu a život kolem vody.

Novou venkovní učebnu v areálu Správy národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě v červenci vyzkoušeli účastníci pětidenního přírodovědného programu, který společně již čtvrtým rokem uspořádaly České Švýcarsko o.p.s. a Správa národního parku České Švýcarsko.

Letošního programu, který byl zaměřen na téma: Voda kolem nás i v nás, se zúčastnilo 24 dětí.

Děti se během akce seznamovaly s devíti poselstvími od studánkové víly a poznávaly tak vodu z nejrůznějších pohledů. Součástí programu byl i výlet k pramenům říčky Křinice, ale také exkurze na přehradu v Chřibské, která je zdrojem pitné vody pro zdejší region. Tam měly děti příležitost seznámit se s povoláním hrázného a podívat se, kudy a jak vede voda z přehrady dál k úpravě.

Na mnohem menší přehradě v nedalekém Kyjově děti odchytávaly a zkoumaly drobné vodní živočichy.

V rámci českoněmecké spolupráce připravili pro účastníky akce jeden program i pracovníci ekologické organizace Naturschutzzentrum Neukirch, české i německé děti tak společně objevovaly naučnou stezku v okolí Valtenbergu nedaleko Neukirch a vyzkoušely si nejrůznější vodní hrátky u zdejšího potoka, kde je zbudované přírodní hřiště s vodním mlýnem, pumpou apod.

Za nepřízně počasí mohly děti využít prostory nové učebny v areálu Správy národního parku, kde tvořily, nebo si poslechly vyprávění o mořských tulácích, a to o losovi a úhořovi.

Pětidenní program pro děti byl realizován díky projektu České Švýcarsko přátelské školám, který podpořil SFŽP a MŽP ČR. Z projektu bude realizován i přírodovědný program v rámci česko-německého tábora národních parků, který proběhne začátkem srpna rovněž v areálu Správy národního parku České Švýcarsko.

Ing. Jarmila Judová, koordinátorka projektu

koordinátorka vzdělávání České Švýcarsko o.p.s.

Křinické nám. 1161/10

Krásná Lípa 407 46

Tel: +420 412 383 000

jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz

Těšíme se na Vás v Českém Švýcarsku – evropské excelentní destinaci

www.ceskesvycarsko.cz

Tagy