weby pro nejsevernější čechy

Sborovna v Mikulášovicích

Divadlo Pavla Trávníčka uvedlo 12. 9. 2017 v Mikulášovicích českou komedii Sborovna.

Autor tohoto divadelního kusu Jaromír Břehový popsal humornou formou problémy školy s dnešní učňovskou mládeží v době nadřazenosti peněz nad morálkou, v době internetu a mobilních telefonů. Problémy ale nemají učitelé jen se žáky, řada stresových situací ve sborovně jde na konto vztahů mezi kantory samotnými. Zdá se, že podle odezvy v publiku měla tato úsměvná komedie v Mikulášovicích velký úspěch.