weby pro nejsevernější čechy

DVĚ VÝSTAVY, KTERÉ STOJÍ ZA ZHLÉDNUTÍ [Ústí nad Labem]

ZA výtvarnym uměním v Ústí nad Labem.

ANNA DAUČÍKOVÁ – POLITIKY GEST Dům umění Ústí nad Labem 7.9. – 18.10. 2017 ( ÚT – SO / 10 -18, vstup volný )

Již dva roky existuje v Ústí nad Labem Dům umění, vlajková loď Fakulty umění a designu UJEP., vybudovaná v budově bývalé univerzitní menzy. Po prázdninových přestavbách a úpravách, z nichž nejpodstatnější je bezbariérový přístup do prostor, započala nová výstavní sezóna výbornou výstavou Anny Daučíkové.

Koncepce aktuální výstavy prezentuje vybrané cykly fotografií, maleb, kreseb i videoartu z období 80. a 90 let minulého století, které dokumentují její život a společenskou situaci na zlomu totality a posttotalitní transformace v Sovětském svazu, Československu a Slovensku.
Na výstavě je možno vidět i výběr poměrně početného cyklu velkých maleb a menších kreseb a monotypií s jednotným tématem číselných variací. Tyto gestické kresby s téměř kaligrafickým potenciálem vždy dodržují určitý abstraktní systém, čísla se vrství, překrývají, zrcadlově převrací, matematicky řadí nebo chaoticky kumulují. Jako by chtěla vždy promlouvat konfrontačně, řečí polarit a opozit : chaos – systém, hierarchie – anarchie, pozitiv – negativ, gesto – znak, vývoj -stagnace, chlad – teplo, touha – apatie, agresivita – pasivita…Opakované dekompozice a rekompozice čísel můžeme číst jako snahu vizuálně zachytit věčný vnitřní zápas vlastních i cizích identit, systémů a jazyků.

Anna Daučíková (1950 ) je jednou z nejvýraznějších vizuálních umělkyň současného slovenského, českého ale i evropského prostředí. Její umění čerpá ze širokého spektra expresivních médií počínaje malbou, kresbou, fotografií, konceptuální fotokoláží, performance, a od devadesátých let se tato solitérsky založená autorka systematicky věnuje i videoartu. Její tvorba je v kontextu přelomu osmdesátých a raných devadesátých let natolik jedinečná, že se k ní
na domácí česko-slovenské scéně jen velmi těžko hledají adekvátní autorské paralely. Navzdory tomu její díla aktuálně získávají prestiž a uznání na významných zahraničních přehlídkách a výstavách. Od roku 1999 se systematicky věnuje pedagogické činnosti na Vysokej škole výtvarného umenia v Bratislave, od roku 2011 vede také Ateliér Nových médií na AVU v Praze.

ZDENĚK KOŠEK – ŽIVOT V 360°
Muzeum města Ústí nad Labem 8.9. – 26.11. 2017 ( ÚT-NE / 9-18 )

Neobvykle rozsáhlou výstavu jednoho z nejproslulejších výtvarníků severočeské umělecké scény připravovalo muzeum již v roce 2015 za účasti spoluautora. Ten však náhle v prosinci 2015 ve svých 66 letech zemřel, a tak bylo nutno celou koncepci znovu přebudovat. Nyní se konečně můžeme podrobně seznámit s velkou částí Koškovy tvorby, kterou vystavovaly galerie po celém světě.

Pocta umělci, jehož dílo čítá na 500 maleb, přes 4 000 kreseb, desítky deníků a stovky meteorologických map, je vskutku monumentální. Cílem výstavy je představit divákům Koška ve všech jeho výtvarných podobách. Je rozdělena do několika tvůrčích etap, které se od sebe liší nejen svým výtvarným vyjádřením
( ať už se jedná o techniku, formát, materiál či inspiraci ), ale i odlišnou reflexí díla samého. Obzvláště tvorba tzv. meteorologických obrazců ( meteorologie byla jeho velikou vášní ), synoptických map jedinečně dotvořených na základě vlastního vnímání a vjemů z okolí, které na přelomu 80.a 90. let vznikaly pod atakou psychické nemoci ( schizofrenie ), posunula autora mezi přední představitele art brut. Z celostně nazíraného úhlu pohledu můžeme v jeho tvorbě spatřovat jistou bipolaritu. Na jednom konci stojí extrémně fantazijní obrazce, vznikající pod dojmem, že Košek „řídí počasí na celém světě“, a na druhé straně motivy všedních dní z doby , kdy byla nemoc potlačena a autor byl schopen plné sebereflexe.
Součástí instalace po celou dobu konání jsou dva dokumentární filmy režisérů Bruno Decharma a Petra Hátleho přinášející autentickou výpověď samotného autora. V rámci doprovodného programu bude k vidění v průběhu října představení pražského experimentálního divadla Kolonie s názvem MOCNÝ AŽ MOC, inspirované životem českých art brut umělců. A pokud nemáte zcela jasnou představu o tom, jak těžké je žít s psychickým onemocněním, můžete si to na vlastní kůži vyzkoušet prostřednictvím tzv. simulátoru schizofrenie, který bude součástí expozice přibližně od poloviny října.