weby pro nejsevernější čechy

Další sborník do sbírky

S mírným zdržením, způsobeným nejrůznějšími bacily a viry, dorazila do městské knihovny ve Varnsdorfu v úterý 8. ledna 2013 „delegace“ ze ZŠ Jiříkov, aby se seznámila s novým přírůstkem edice Setkávání přes hranice, na němž má nemalý podíl.
Třetí a (zatím?) poslední sborník z literárních soutěží „Lužičtí Srbové známí a neznámí“ s názvem „Vyprávěnky o Lužici“ byl k dispozici už na konci loňského roku, ale řady žáků jiříkovské školy tehdy decimovaly nejrůznější choroby. Tudíž se mládež pod vedením paní učitelky přijela s výsledky soutěže seznámit až teď.

Tradičně se školáci podíleli především na jeho výtvarné stránce – téměř každá uveřejněná literární práce má v útlé knížečce „svou“ kresbu. Za písmenka pak obdržela čestné uznání Jitka Ryšavá, která po převzetí ocenění svou práci přítomným přečetla, a za třetí místo si převzali cenu Jakub Chmelař a Tomáš Plešinger.

A proč je sborník poslední? Protože projekt „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“, finančně podpořený Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF): „Investice do vaší budoucnosti“ v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, v roce 2013 končí.  Jeho cílem bylo zprostředkovat lidem žijícím po obou stranách hranice vzájemnou kulturní výměnu a výměnu informací formou přednášek, besed, kulturních pořadů (literárních čtení, výstav, koncertů) a umožnit prezentaci amatérských umělců a jejich setkávání s širokou veřejností, což se za dobu jeho trvání dařilo (sborníků, výběrů a knížeček mi v knihovně přibylo dost).

Tagy