weby pro nejsevernější čechy

Kult pošesté aneb čemu jsou podobné temně ryšavé lišky na Islandu.

Zarputilý tajemný lovec se vydá na lov lišky. Temně ryšavé lišky se tak podivuhodně podobají kamenům, že je to až k neuvěření. Když u nich lehají v zimě, od kamení je nerozeznáte. Liška umírá zákeřnou rukou lovce. Lovec umírá „v náruči“ mrtvé lišky, uvězněn ledovým příkrovem. A mezi tím vším „pobíhá“ Abba, dívka s Downovým syndromem a děsivou hrůznou minulostí.

Kusy, které se vynořují z nedivadelních podzemních prostor STUDIA HRDINŮ, jsou pokaždé obtížněji uchopitelné, pohybují se někde na hranici výtvarného a alternativního divadla a téměř vždy vyžadují určitou připravenost diváka, kterému není nic servírováno „polopatě“. Rozhodně to platí i pro jeden z počinů, dovezených festivalovému „kultovnímu“ publiku, SKUGGA BALDUR.

Výborná a výrazná Tereza HOFOVÁ ani autorka a režisérka adaptace Kamila Polívková divákovi nic neulehčují a příliš nevysvětlují. Z původního sdělení románu se z mého pohledu podařilo přenést na jeviště jen jeho část, a i ta je obtížně čitelná, a některému nepřipravenému divákovi možná i vzdálená. Co se určitě povedlo na jeviště přenést, je mrazivá atmosféra, vykreslená výtvarnými i audiovizuálními prvky (osobně jsem nejvíce ocenil prohlídku obsahu ruksaku ruční kamerou na velkou projekci, doprovázenou názvy jednotlivin v islandštině). A na „příběh“ samotný se lze dívat z mnoha různých úhlů pohledu, takže vnímání celého kusu může být (a zcela jistě je) rozmanitě individuální.

Návštěva inscenace rozhodně není promarněným časem a určitě vám na nějaký čas „zaměstná“ hlavu. Spojník v podobě dopisu, který si nesete domů s pokynem „otevřít ve 22 hodin“, je zcela určitě netradiční a originální řešení k dovysvětlení některých souvislostí (takže protagonistka i režisérka tedy cítí, že to, co bylo vyřčeno, může působit nejednoznačně?), ale asi bych uvítal zprostředkování významových vazeb přímo na jevišti i za cenu delší časové „stopáže“.

V každém případě je Skugga Baldur přesně tím typem divadla, které na KULT patří a díky za něj.