weby pro nejsevernější čechy

Příchody a odchody

V pátek 27. října 2017 se ve varnsdorfském Městském divadle představil výsledek přeshraničního projektu, koncert česko-německého hudebního tělesa – součást Festivalu Šestiměstí – pod názvem Příchody a odchody / Kommen und Gehen.

Vzhledem k tomu, že mi na stole už nějaký čas leží velmi podobně nazvaná kniha (Odchody a návraty vydavatelství Antikomplex – Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století), byl jsem zvědav, co a jak, protože název dával tušit, že půjde o podobné téma.

Zvláštní jevištní útvar – snad oratorium, snad multimediální představení, snad kantáta, snad symfonická báseň… Hudba moderní, elektronická, v kontrastu s klavírem a kontrabasem. Značnou část doby mlčící osmičlenný pěvecký sbor, přes který jsou na pozadí promítány obrazy krajiny či lidí. Dvojjazyčné čtení mmohovýznamých vět. Písně v různých jazycích. Nutnost odchodu a (snad) opětovné přicházení. Jak mi po skončení řekla jedna z nemnoha divaček – ještě že se tu Čechů sešlo tak málo. Tohle téma je nám desítky let nepříjemné a v dnešní době získává zcela jiný nádech. V Německu lze předpokládat mnohem větší úspěch, přece jen tam na tuto problematiku mají jiný náhled.

Něco podrobností o projektu:

Tagy