weby pro nejsevernější čechy

Advent a Vánoce 2017 v Loretě Rumburk

Barokní památka Loreta Rumburk je pro veřejnost přístupná i v zimních měsících. Pro návštěvníky se na prosinec připravuje řada speciálně laděných akcí.

V rumburské Loretě se o adventu a Vánocích odehrají večerní prohlídky při svíčkách, adventní a vánoční koncerty a prohlídky betlémů. Celoročně přístupná barokní kulturní památka pochází z 18. století. Stavbu kaple a ambitu hradila knížata z Liechtensteinu. Loretánská kaple se vybudovala podle plánů architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně.

Letošní novinkou je zpřístupnění Lorety v Rumburku o Vánocích. Souběžně je možné jít na prohlídku loretánské kaple s ambitem či navštívit klášterní betlém v kostele sv. Vavřince. O Vánocích je otevřeno v úterý 26. 12. 2017 mezi 14.00 až 17.00 hod, ve středu 27. 12. a ve čtvrtek 28. 12. 2017 od 14.00 do 16.00 hod. Ve dnech 29. 12. 2017 až 1. 1. 2018 se v Loretě Rumburk neposkytuje průvodcovská a informační služba. Pravidelné prohlídky se do Lorety Rumburk vrátí v úterý 2. 1. 2018.

Od 2. 12. 2017 do 2. 2. 2018 probíhají prohlídky klášterního betléma. Kostelní betlém z roku 1922 se staví v klášterním kostele sv. Vavřince. Na ploše 20 m² se představují figurky od nejlepších řezbářů Šluknovska. Klášterní jesličky se během svého vystavení třikrát promění. Scénu narození Páně a klanění pastýřů nahradí od 6. 1. 2018 scéna klanění Tří králů. Koncem ledna se vystaví figurky představující útěk Panny Marie, Josefa a Ježíše do Egypta. Betlém je přístupný během otevírací doby rumburské Lorety od úterý do soboty mezi 9.00 až 16.00 hod. Během vánočních svátků je vstupné na klášterní betlém dobrovolné.

V Loretě Rumburk se v prosinci a lednu uskuteční Zimní večerní prohlídky za svitu svíček a s vůní svařeného vína. Prohlídky se konají v úterý 12. 12., 19. 12. 2017 a 16. 1. 2017 od 18.00 hod. Trvají šedesát minut. Nabídnou seznámení s historií a zajímavostmi barokního poutního areálu v tajuplné večerní atmosféře. V prosinci doplní hodinové prohlídky adventní písně – roráty, v lednu prohlídky klášterního betléma s varhanní hudba. Nutná je rezervace na tel. čísle +420 604 555 922 nebo e-mailu loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je 100 a 60 Kč.

V Loretě Rumburk proběhnou tradiční adventní a vánoční koncerty. Všechny se odehrají v přilehlém klášterním kostele sv. Vavřince. Nejprve v úterý 5. 12. 2017 od 17.00 hod. vystoupí žáci Základní umělecké školy Rumburk na Předvánočním koncertu varhanní, dechové a pěvecké třídy. Adventní koncert dětského pěveckého sboru Šenováček z Velkého Šenova a Tyršovských zvonků z Rumburku se uskuteční v pátek 22. 12. 2017 od 17.00 hod. V úterý 26. 12. 2017 zazní koncertní provedení pastorální mše J. J. Ryby Česká mše vánoční. Od 17.00 hod. účinkují hudebníci Šluknovského výběžku a Německa. Vstupné na všechny koncerty je dobrovolné.

V Loretě Rumburk se bude rozdávat betlémské světlo. Zájemci si ho mohou odnést v sobotu 16. 12. 2017 od 13.30 do 16.00 hod., poté od úterý 19. 12. do soboty 23. 12. 2017 od 9.00 do 16.00 hod. a nakonec přímo o Štědrém dnu, v neděli 24. 12. 2017 mezi 10.00 až 12.00 hod. Nutná je vlastní svíčka nebo lucerna.

Přehled akcí v Loretě Rumburk o adventu a Vánocích 2017

Loreta Rumburk – sobota 2. 12. 2017, 9.00-16.00 hod.

Zahájení adventu 2017 v Loretě Rumburk

Prezentace betléma v kostele sv. Vavřince. Výstava dětských betlémů. Žehnání adventních věnců. Tvoření ve výtvarné dílně. Prohlídky nově restaurovaných prostor v Loretě. Ukázka vyřezávané miniatury loretánské kaple od J. Cobla st. Vstupné dobrovolné.

Kostel sv. Vavřince – 2. 12. 2017 – 2. 2. 2018, úterý–sobota, 9.00–16.00 hod.

Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince.

Výstava kostelního betlému z roku 1922. Během vystavení se třikrát promění výjevy. Betlém je přístupný v rámci otevírací doby Lorety Rumburk. Otevírací doba o Vánocích: 26. 12. 2017 od 14.00 do 17.00 hod., 27. 12. a 28. 12. 2017 od 14.00 do 16.00 hod.

Loreta Rumburk – 2. 12. 2017 – 2. 2. 2018, úterý–sobota, 9.00–16.00 hod.

Dětské betlémy v Loretě Rumburk

Výstava jesliček vyrobených dětmi z Rumburku a okolí. Výstava ukazuje nápadité jesličky vyrobené z keramiky, dřeva a papíru.

Kostel sv. Vavřince – úterý 5. 12. 2017, 17.00-18.00 hod.

Předvánoční koncert ZUŠ Rumburk

Koná se v kostele sv. Vavřince. Během vystoupení se představí varhanní, dechová a pěvecká třída. Zazní skladby z oblasti populární a vážné hudby a rozezvučí se varhany. Vstupné dobrovolné.

Loreta Rumburk – úterý 12. 12. a 19. 12. 2017, 16. 1. 2018, 18.00–19.00 hod.

Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách a s vůní svařeného vína

Komentovaná setkání s historií za doprovodu duchovních písní. V prosinci zazní staročeské adventní mariánské písně (roráty). V lednu proběhne prohlídka klášterního betléma a rozezní se varhany. Vstupné 100 a 60 Kč.

Kostel sv. Vavřince – pátek 22. 12. 2017, 17.00 hod.

Adventní koncert sboru Šenováček a Tyršovské zvonky

Koncert dětských pěveckých sborů z Rumburku a Velkého Šenova v kostele sv. Vavřince. Zazní skladby z Čech a Polska. Na závěr posluchači uslyší pásmo adventních písní. Vstupné dobrovolné.

Loreta Rumburk – 24. 12. 2017, 10.00–12.00 hod.

Rozdávání betlémského světla v Loretě

V barokní památce si o Štědrém dnu můžete vyzvednout betlémské světlo. Nutná vlastní svíčka nebo lucerna.

Kostel sv. Vavřince – úterý 26. 12. 2017, 17.00–18.00 hod.

J. J. Ryba: Česká mše vánoční

Koncertní provedení pastorální mše z roku 1796. Vystupuje: Rumburský komorní orchestr, Vilémovský chrámový sbor, pěvci ze Sebnitz a Neustadtu. Společné zpívání koled. Vstupné dobrovolné.

Autobusová exkurze za kostelními a soukromými betlémy Šluknovska – sobota 20. 1. 2018, 9.00-15.00

Začátek v 9.00 v Loretě Rumburk. Cena 165 Kč. / 1 os. Omezená kapacita, nutná rezervace +420 604 555 922

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka, Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy