weby pro nejsevernější čechy

První rodičovský večer v Krásné Lípě

Ve středu 13. prosince 2017 proběhlo v prostorách krásnolipského kina první společné setkání rodičů, dětí a učitelů programu inovativního vzdělávání v Krásné Lípě.

Rodiče připravili pro děti několik tvořivých dílen, paní učitelky je ujaly kulturní vložky v podobě vystoupení sboru Křiničánek a představily různé vánoční tradice. Zatímco se děti oddávaly tvorbě vánočních ozdob nebo zdobení perníčků, případně křepčení na pódiu při dětské diskotéce, rodiče se mohli navzájem poznat, popovídat si a vyměnit si zkušenosti. Snad každý příchozí přinesl i něco z vánoční spíže, a tak o bohaté občerstvení nebyla nouze.

Inovativní směr vzdělávání běží na ZŠ v Krásné Lípě již třetím rokem, díky spolupráci rodičů a vedení školy. Při výuce se prakticky nepoužívá frontální systém výuky, děti hodně používají pomůcky a prvky vycházející ze systému Montessori. Ve škole se nezvoní, děti pracují ve skupinách, velký důraz je kladen na samostatnost a vlastní odpovědnost. Hodnocení je výhradně slovní, děti nejsou známkovány a díky tomu umí pracovat s vlastní chybou, neboť se nebojí chybovat. Výsledkem jsou nadšené děti, které škola velmi baví, a které na druhé straně zvládají veškeré předepsané učivo bez velkých potíží. O tom, jak to ve třídě bez zvonění, známek a lavic chodí se lze osobně přesvědčit na dni otevřených dveří, který se bude konat 28. února 2018 od 8:00.

Na podporu inovativního vzdělávání byl rodiči založen spolek, který ve spolupráci s vedením školy chystá přípravu dalších podobných rodičovských večerů.

Tagy