weby pro nejsevernější čechy

Loreta Rumburk zaznamenala rekordní návštěvnost a připravuje akce pro rok 2018

Návštěvnost Lorety Rumburk se poprvé v novodobé historii přehoupla přes patnáctitisícovou hranici.

Počet zájemců o prohlídku oproti roku 2016 vzrostl o 24 %. Do celoročně přístupné barokní památky zavítalo v roce 2017 více než 15 800 osob z Česka, Německa a dalších evropských i mimoevropských zemí. Byli nimi např. návštěvníci z jižní Afriky, USA, Ruska i Jižní Koreje. Jedna čtvrtina návštěvníků přijela z Německa, k dopravě využila zvláště Dráhu národního parku. V barokní sakrální památce pokračovaly záchranné práce. V křížové chodbě Lorety se v roce 2017 podařilo dokončit šestileté restaurování dekorativní výmalby a restaurovat obrazy křížové cesty. Při příležitosti 310 let rumburské Lorety se vydaly publikace o její historii.

V Loretě Rumburk se pro rok 2018 chystají tematické komentované prohlídky. V březnu se zájemci seznámí s historií obrazů křížové cesty v ambitu a kaplí Svatých schodů. Na červen se plánují komentované prohlídky Rumburku s průvodcem po stopách soch a slavných návštěv. V ambitu se představí řada výstav. V únoru to bude přehlídka fotografií Jizerských hor a v březnu snímky památných míst z Izraele. Na začátek letní sezóny se připravuje výstava o rumburské křížové cesty ze Strážného vrchu a obnově křížových cest na Šluknovsku. V červenci a srpnu budou k vidění fotografie historických hřbitovů z České republiky. V květnu proběhne dvanáctá Loretánská muzejní noc (18. 5.) a v září divadelní a hudební „Loretánské slavnosti“ (15. 9.), regionální zážitek Českosaského Švýcarska. Prázdninovou nabídku obohatí např. audiovizuální instalace, kterou pro klášterní kostel sv. Vavřince vytvoří vizuální umělec Pavel Mrkus. Tento počin se stane jednou z připomínek 335 let, které letos uplynou od zahájení výstavby kapucínského kostela a kláštera (1683). Informace o aktuálním dění v Loretě nabízí www.loretarumburk.cz.

V roce 2018 bude pokračovat záchrana kulturní památky Lorety Rumburk, kterou spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. V plánu je vybudování vzduchového kanálu kolem loretánské kaple, obnova fasády západního křídla ambitu a oprava části střechy kostela sv. Vavřince. Rumburská Loreta se obnovuje od roku 1996, záchranné práce dosud stály 29,209 mil. Kč.

Významná architektonická památka Loreta Rumburk byla postavena podle plánů vídeňského architekta Johanna Lucase von Hildebrandta v letech 1704-1707 v těsné blízkosti areálu kapucínského kláštera u kostela sv. Vavřince. Barokní památka je přístupná celoročně od úterý do soboty. V červenci a srpnu také v neděli. Na stavební obnovu a restaurování bohaté malířské a sochařské výzdoby Lorety přispívá od roku 1999 prostřednictvím Programu záchrany architektonického dědictví ministerstvo kultury. Vybudování „Expozice církevního umění Šluknovska“ ve vstupní budově Lorety Rumburk bylo v roce 2014 nominováno na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2013. Od roku 2014 je Loreta Rumburk jedním ze zastavení mezinárodní poutní stezky Via Sacra.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka, Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Otevírací doba Lorety Rumburk:

úterý–sobota

duben–říjen, 10.00–17.00

listopad–březen, 9.00–16.00

neděle

červenec-srpen, 10.00-17.00

Poslední vstup 30 min. před koncem otevírací doby

Kontakt:

Loretánská kaple s ambitem

Třída 9. května 149/27, 408 01 Rumburk

GPS 50°95’34.383″N, 14°55’46.442″E

Tel. 00 420 604 555 922

Akce v Loretě Rumburk v roce 2018:

Výstavy v ambitu

2. 12. 2017—2. 2. 2018, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince. Výstava kostelních jesliček z roku 1922

2. 12. 2017—2. 2. 2018, Výstava dětských betlémů v Loretě. Jesličky vyrobené dětmi z Rumburku, Jiříkova a Rybniště se představují v ambitu

2. 2.—22. 2. 2018, Zaostřeno na Jizerky 2017. Putovní výstava fotografií. Pořádá Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody z Liberce

1. 3. —31. 3. 2018, Svatá země – Izrael 2017. Výstava velkoformátových fotografií Zdeňka Poruby

duben—květen 2018, Křížové cesty Šluknovska. Historie křížové cesty v Rumburku. Obnova křížových cest na Annabergu, v Brtníkách, na Jáchymu a v Království. Připravuje ŘKF Rumburk

1. 6.—31. 7. 2018, Historické hřbitovy. Výstava fotografií skutečného stavu hřbitovů v ČR. Pořádá spolek Omnium

1. 8.—31. 10. 2018, Památky osiřelé. Výstava fotografií sakrálních památek, které čekají na svou záchranu. Nebo konec. Pořádá spolek Omnium

2. 11. —1. 12. 2018, Barokní synagogy v českých zemích. Výstavu připravilo Židovské muzeum v Praze

1. 12. 2018—2. 2. 2019, Betlém v klášterním kostele sv. Vavřince. Výstava kostelních jesliček z roku 1922

1. 12. 2018—2. 2. 2019, Výstava betlémů vyrobených dětmi z mateřských a základních škol z Rumburku a okolí

Kulturní akce

středa 28. 3. 2018, 17.00—18.00, Komentovaná prohlídka obrazů křížové cesty a kaple Svatých schodů. Rezervace možná na tel. +420 604 555 922. Vstupné dobrovolné

pátek 18. 5. 2018, 20.00—23.00, Loretánská muzejní noc 2018 v Rumburku. 12. ročník akce. Hudební vystoupení dětských pěveckých sborů a výtvarné dílny. Koná se v rámci Festivalu muzejních nocí 2018

pátek 25. 5. 2018, 17.00—20.00, Noc kostelů 2018 v Loretě Rumburk. Výstava, koncert, prohlídky, ztišení

červen 2018, Rumburkem s průvodcem. Komentované vycházky za stopách soch a slavných návštěv

červenec a srpen 2018, Večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách. Komentované prohlídky, zpěv duchovních písní, varhanní hudba. Rezervace na tel. +420 604 555 922

čtvrtek 5. 7. 2018, 10.00—11.30, Prohlídka technického zázemí Lorety Rumburk. Komentovaná prohlídka běžně nepřístupných prostor. Nutná rezervace na tel. +420 604 555 922

sobota 15. 9. 2018, 10.00—17.00, Loretánské slavnosti 2018 v Rumburku. Jeden den v době baroka. Celodenní hudební a divadelní program pro děti a rodiče. 311. výročí posvěcení loretánské kaple (1707-2018). Regionální zážitek Českosaského Švýcarska. Koná se v rámci Dnů evropského dědictví 2018

sobota 1. 12. 2018, 9.00—16.00, Zahájení adventu 2018 v Loretě Rumburk. Výstava betlémů, žehnání adventních věnců, ukázky obnovených prostor, tvoření ve výtvarných dílnách

Koncerty v kostele sv. Vavřince

sobota 22. 12. 2018, 16.30, Adventní koncert dětských pěveckých sborů Šenováček a Tyršovské zvonky

středa 26. 12. 2018, 17.00, J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Koncertní provedení pastorální mše. Společné zpívání koled. Účinkuje Vilémovský chrámový sbor a Rumburský komorní orchestr za doprovodu hudebníků Šluknovského výběžku

Církevní akce

leden až listopad každé poslední úterý v měsíci 15.00—15.45 mše svatá v loretánské kapli

pátek 16. 2. až 23. 3. 2018, 16.30—17.15, Pobožnosti křížové cesty v postním období

pátek 30. 3. 2018, 15.00—16.00, Pobožnost Svatých schodů v kapli Svatých schodů

sobota 4. 8. 2018, 10.00—11.00, 333. Odpustková slavnost Porciunkule. Mše sv. se koná v loretánské kapli

neděle 12. 8. 2018, 9.00—10.00, Pouť ke sv. Vavřinci v klášterním kostele sv. Vavřince

sobota 15. 9. 2018, 10.00—11.00, 311. slavnost výročí posvěcení loretánské kaple. Mše sv. se koná v kostele sv. Vavřince

sobota 15. 9. 2018, 17.00-17.45, Pobožnost Svatých schodů

Tagy