weby pro nejsevernější čechy

Za jeden provaz

Hlavním cílem projektu je zapojit na ZŠ náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu žáky-cizince (vietnamské národnosti) i v rámci volnočasových aktivit. V jejich rámci budou rozvíjeny sociální a komunikativní kompetence, kompetence k učení a občanské.

Pro žáky (18 z české a 18 z vietnamské strany) bude připraveno celkem 5 akcí, které podpoří vzájemnou spolupráci a kooperaci, environmentální výchovu, dodržování pravidel, rozvoj skupinové práce, pracovní schopnosti a dovednosti, vztah k etickým a estetickým problémům, rozvoj soutěživosti a současně respekt k druhým.

První akcí byly Velikonoce tak trochu jinak. Žáci rozvíjeli své etické, estetické a pracovní kompetence společně s kompetencemi k učení. Během pašijového týdne se žáci vietnamské národnosti seznámili (připomněli si) velikonoční tradice a zvyky běžné pro Českou republiku. V rámci výuky se zkušenými učitelkami – lektorkami vytvořili pracovní prostředí, kde si každý mohl vyrobit, vyzkoušet, co ho nejvíce zajímalo. Vyzkoušeli si zdobení vajíček barvami, vločkami či krepovým papírem, vyfoukávání samotných vajíček, vyrábění zápichů i závěsných ozdob. Společně jsme strávili příjemné chvíle a přichystali jsme se na příchod jara.

Klára Valková a Jitka Beková

Tagy