weby pro nejsevernější čechy

Den Země ve Šluknově 2018

V pátek 20. dubna se konala akce Den Země v zámeckém parku ve Šluknově. Den Země se oficiálně slaví pravidelně 22. dubna a to již od přelomu 60. a 70. let min. století. Je to svátek mimo jiné upozorňující na ekologické dopady moderních technologií a způsobu života člověka na životní prostředí. V zámeckém parku tak žáčci z mnoha mateřských škol šluknovského výběžku a i řada prvňáků měli možnost dozvědět se a hned si i vyzkoušet zábavnou formou řadu věcí týkajících se třídění odpadů, mohli si zasoutěžit v poznávání rostlin i živočichů žijících ve volné přírodě. Velmi atraktivní byla i ukázka živých dravých ptáků. Akci pořádalo město Šluknov.