weby pro nejsevernější čechy

Krásná Lípa – mezinárodní sraz ke 100 letům republiky a 130 letům KČT

V úterý 8. května 2018 na vlakovém nádraží v Krásné Lípě proběhla vzpomínková akce ke 100 letům republiky a 130 letům Klubu českých turistů.

Klub českých turistů Krásná Lípa připravil půldenní program, v němž si přišli na své snad všichni. Dechovka, flašinet, folklór v mezinárodním podání, komorní sbor, stánky, výstava, odhalení pamětní desky, sázení stromu republiky – a samozřejmě to nej, příjezd parního vlaku a následná rekonstrukce jedné z epizod rumburské vzpoury. K tomu vysvětlující průvodní slovo a spousty, spousty lidí (novináři odhadli na cca 1000 příchozích, což chvílemi působilo komplikace při organizaci dění na peróně). Vše nakonec dopadlo výborně a odpoledne se vlak a oslavy přesunuly do Šluknova, kde čekal další program v zámeckém parku.

Barvité líčení dopoledního programu na webu Děčínského Deníku ->

Foto Ilony Řehtáčkové na webu KČT Krásná Lípa ->

Fotky Václava Danity ->

A ještě citace z webu KČT Krásná Lípa:

Po získání grantu z fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 v rámci fondu malých projektů Euroregionu Nisa a několikaměsíční přípravě se 8. května 2018 pod patronací Zbyňka Linharta, senátora Parlamentu ČR, uskutečnila připomínka dvou letošních významných akcí, a to 100 let ČR a 130 let KČT.

Oslava proběhla v prostoru železniční stanice Krásná Lípa. Během pondělí byla za pomocí TS města nainstalována výzdoba, v úterý v ranních hodinách zázemí pro veřejnost.

První část programu byla věnovaná epizodě rumburské vzpoury, která se udála před sto lety. Pořadatelé za pomoci komparsu a parního vlaku zinscenovali historickou událost – obsazení nádraží a únos vlaku. V druhé časti programu si účastníci při pietním aktu obecně připomněli nesmyslnost a krutost válek, zvláště pak osoby popravené za Rumburskou vzpouru. Jako trvalou upomínku historické události odhalili senátor Parlamentu ČR Ing. Zbyněk Linhart a starosta města Krásné Lípy Jan Kolář pamětní desku, kterou jako stálou připomínku věnoval KČT Krásná Lípa.

Následně byl zasazen „Strom republiky“. Sázení stromu se mohl zúčastnit každý, lípa měla mnoho „zahradníků“, kromě představitelů města a KČT, předsedkyně MAS Český sever nebo celý komorní sbor pana Milana Sudka.

Třetí část programu byla věnována zábavě. Na začátku kulturního programu odměnil za činnost pro KČT předseda Ústecké oblasti KČT Jan Eichler aktivní členy. Představitelé města, starosta Jan Kolář, místostarostové Jana Drobečková a Ing. Zbyněk Linhart, předali čestnému předsedovi KČT Ing. Janu Havelkovi na návrh zastupitelstva města dekret Čestného občanství Krásné Lípy.

Účastníky bavila dechovka Pavla Zelenky, FS Dykyta. Flašinetář se zpěvačkou a závěr programu patřil polské kapele Smolničené.

Ve 14 hodin byl program ukončen. Zájemci se mohli zúčastnit dalšího bohatého programu, kterým si Šluknov připomněl 100 let republiky.

Poděkování zaslouží všichni, kteří se společně podíleli na kolektivní akci. Všichni členové odvedli skvělou práci. Kromě turistů se velkou měrou podíleli Město Krásná Lípa, Technické služby města, umělci, spolek historické železnice, kompars, moderátor, zvukař, fotografové, počasí a v neposlední řadě občerstvení zajištěné panem Josefem Halíkem.

Václav Hieke

Tagy