weby pro nejsevernější čechy

Tisková zpráva projekt Po padesátce vedu


Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnantelnosti osob ve věku nad 50 let z celého Šluknovského výběžku.
Podmínky vstupu do projektu i jeho průběh a dílčí aktivity přibližuje Marta Saganová, manažerka projektu:
„Podmínkou účasti v projektu je, aby jeho účastník či účastnice byli evidovány na Úřadu práce jako uchazeči a uchazečky o zaměstnání a byli ve věku nad 50 let.
Do projektu bude zařazeno celkem 40 osob z cílové skupiny. Účastníci a účastnice absolvují dle individuálních předpokladů některé z dílčích aktivit projektu: poradenství, bilanční diagnostiku, vzdělávání v oboru Údržba veřejné zeleně a v oboru Vedení a řízení lidí a organizace práce.
Po absolvování vzdělávacích aktivit většina z úspěšných absolventů nalezne pracovní uplatnění v místě svého bydliště. Celkem 22 nových pracovních míst pro absolventy vytvoří města a obce na Šluknovsku.“
V současnosti probíhá nábor zájemců do projektu. Zájemci se mouhou obrátit na kontakt:
Marta Saganová
manažerka projektu „Po padesátce vedu“
tel: 777 923 372
e-mail: saganova@os-cedr.cz