weby pro nejsevernější čechy

ROMEK HANZLÍK – MÁJ

Osobité a dodnes působivé dílo K. H. Máchy (1810-1836) je již 182 let inspirací pro historiky, hudebníky, dramatiky, spisovatele a ve velké míře také pro výtvarné umělce.

Jak zapůsobilo Máchovo dílo na hudebníka, fotografa a držitele ceny Czech Press Photo Romka Hanzlíka (*1961), vám představí hned dvě výstavy v Doksech.

V Památníku K. H. Máchy budou vystaveny černobílé fotografie, které ilustrují knihu Máj pohledem 21. století a v Malé galerii Městské knihovny potom soubor fotografií s názvem „Intimní krajina Karla Hynka Máchy“.

Romek Hanzlík putoval v Máchových stopách a hledal místa, o kterých se zmiňuje Mácha ve svých denících, aby zaznamenal nějaké vizuální a duchovní pojítko mezi roky 1832-1836 a 2016-2017. A jak sám říká: „Máchova osobnost a jeho fluidum, které zachycuji přes oblouk dvou století, mě fascinují natolik, že se často vydávám na cesty v Máchových stopách. Na cestách jsem v duchu s ním, procházím místy a přemýšlím o tom, jak sám Mácha prostupoval krajinou a svým tělem rozrážel vzduch. Jak ji vnímal, co cítil, co si o tom zapsal. Mlčím si u toho. Navazuji intimní kontakt se samotným Máchou i s krajinou. Domy, hory, stromy, ale i nezaplněný prostor kolem nás. Ti všichni jsou němí svědkové života. V sobě, navzdory všem dějinným zvratům, uchovávají kontinuitu, jejíž součástí jsme i my všichni…..

Projekt vznikal tři roky a byl završen 1. května 2017 vydáním Máje vlastním nákladem fotografa. První vydání je již zcela rozebráno a na podzim vyšlo druhé, rozšířené o dalších deset fotografií z míst, vztahujících se k životu K.H.M.

Obě výstavy můžete navštívit do 30. 9. 2018.

Bc. Jaroslava Vondrová

Oddělení knihovního fondu

Odborná knihovna

Zároveň Vás zveme na červencovou akci pro rodiny s dětmi – Papírové pohádkové odpoledne 14. 7. 2018

S pozdravem a přáním pěkného dne

Jana Jermanová Jakubská

Oddělení výstav a propagace

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Nám. Osvobození 297, 470 34 Č. L.

Tel.: 487 824 145

www.muzeumcl.cz

Tagy