weby pro nejsevernější čechy

V národním parku pokračuje přeměna lesa

“Naším dlouhodobým cílem je bezzásahovost na více než sedmdesáti pěti procentech rozlohy národního parku. Lesy, které po staletí přetvářel člověk a tím je na sobě učinil závislými, však musíme na takový krok nejprve připravit,” říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko.
Správa parku provádí především tzv. výběrové těžby, díky kterým do zbývajícího porostu proniká více světla. Tím je podpořen růst dřevin, které by se v konkurenci smrků jinak neprosadily, především buků a dalších listnatých druhů. V porostech, kde takové dřeviny chybí zcela, následují výsadby původních druhů listnáčů nebo jedlí.
V souvislosti s těžbami správa parku volí postupy, které minimalizují škody v porostech, ale také dobu provádění jednotlivých zásahů. Tomu přispívá mrazivé zimní počasí, které spolu s citlivým vedením techniky vede k minimálnímu poškození lesní půdy. Díky tomu se porosty velice rychle zotavují. Většinu těžeb provádí správa národního parku mimo hlavní turistickou sezónu.

Tagy