weby pro nejsevernější čechy

České Švýcarsko si připomíná 125. výročí ohleduplného horolezení

“Předchůdci dnešních lezců si již brzy začali sami uvědomovat, jak moc jsou zdejší pískovce zranitelné, proto pro jejich ochranu formulovali nejprve nepsaná a později také závazná pravidla,” říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: “Velice si proto vážíme dobrých vztahů s jejich následovníky, zejména pak s Českým horolezeckým svazem. Respektování dohodnutých pravidel umožňuje lezení i dnes, bez toho, aby trpěla příroda národního parku.”
Na území národního parku se nachází stovky věží a masívů, které jsou lezcům k dispozici. Výstup na řadu z nich je však možný pouze od července do února, a to zejména s ohledem na rušení v době, kdy zvířata vyvádějí mláďata. Z tohoto ohledu je také Beckstein velmi citlivou lokalitou, neboť na něm hnízdí zvláště chráněný sokol stěhovavý.
“Úroveň spolupráce s národním parkem považujeme za velice dobrou a rádi se na některých činnostech při ochraně přírody také aktivně podílíme,” říká Jan Pleticha předseda oblastní vrcholové komise z Českého horolezeckého svazu, a dodává: ”Naši lezci díky dobré komunikaci a osvětě mají pro dočasná omezení kvůli hnízdění pochopení a respektují je.”
Výročí výstupu na Beckstein však nezůstane bez oslavy. Správa národního parku České Švýcarsko připravuje v letních měsících ve spolupráci s oblastní vrcholovou komisí Labské pískovce při Českém horolezeckém svazu slavnostní akci pro veřejnost na jiném místě v národním parku. O termínu konání této akce bude veřejnost informována prostřednictvím internetových stránek správy parku www.npcs.cz i prostřednictvím médií.

Tagy