weby pro nejsevernější čechy

Třeba jim to jednou dojde

Přišla Haneška do dejvické nádražní restaurace, nádražky, jak my říkáme. Objednala si pivo a dali ji podmíráka.
I chtěla dolít správnou míru.
– To dojde, pravil výčepák.
Haneška položila na pult dvacetikorunu.
– Slečno, tady stojí pivo dvacet tři.
– To dojde! opáčila Haneška.