weby pro nejsevernější čechy

100 let od vzniku pobočky firmy Lobmeyr v Kamenickém Šenově

Vážení příznivci, dovolte, abych Vás pozvala na vernisáž nové výstavy nazvané „100 let od založení pobočky firmy Lobmeyr v Kamenickém Šenově“.

Výstava věnovaná působení firmy J.& L. Lobmeyra synovec Stefan Rath v budově dnešního sklářského muzea bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 13. září v 17. 00 hodin.

Ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově bude ve čtvrtek 13. září slavnostně zahájena výstava nazvaná „100 let od vzniku pobočky firmy Lobmeyr v Kamenickém Šenově“. Výstava připomíná sté výročí založení firmy, která po mnoho desetiletí výrazně ovlivňovala úroveň kvality zdejší produkce.

Firmu Lobmeyr založil ve Vídni obchodník se sklem Josef Lobmeyr v roce 1823. Od 50. let 19. století pro ni realizovali vynikající řemeslníci této oblasti návrhy vzniklé v úzké spolupráci s výtvarníky a architekty.

Po rozpadu rakousko-uherské monarchie v roce 1918 zakoupil Stefan Rath, v té době jediný majitel firmy, starý patricijský dům v Kamenickém Šenově pro zřízení filiálky přímo v centru výroby. Vybudoval zde dílny, v nichž pod vedením odborného učitele sklářské školy Otto Pietsche pracovali nejlepší rytci a brusiči této oblasti. Návrhy vídeňských i českých výtvarníků, spojené s vynikajícím řemeslným provedením, přinášely firmě mnohá ocenění. K nejvýznamnějším z nich patřila cena Grand Prix na Výstavě dekorativních umění v Paříži 1925, udělená za rytiny navržené sochařem Jaroslavem Horejcem.

Po roce 1945 řídil kamenickošenovskou pobočku osobně Stefan Rath; po zestátnění v roce 1948 působil ve svém bývalém závodě jako vedoucí umělecký pracovník. Ateliér Lobmeyr se v té době stal významným provozem, jemuž byly zadávány důležité reprezentační státní zakázky. V roce 1950, krátce před návratem do rodné Vídně, uspořádal Rath v Maltézském paláci v Praze výstavu na rozloučenou, na níž představil díla poválečného období.

Těžištěm výstavy se stalo období 1918 – 1951, kdy přímo v budově dnešního muzea vznikaly dodnes obdivované mistrné práce zdejších řemeslníků. Prezentuje však také rytiny, které vzešly i z předchozí spolupráce s Ludwigem Lobmeyrem, a také řemeslnou produkci, která i po odchodu Stefana Ratha“ nesla výraznou stopu jeho dlouhodobého působení.

Výstava byla připravena ze sbírky Sklářského muzea Kamenický Šenova a především z dlouhodobě deponované sbírky Lobmeyr Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, jemuž vděčíme za možnost prezentace. Potrvá do 15. prosince tohoto roku.

Srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu!

Helena Braunová, ředitelka

Sklářské muzeum

Organizační složka Města Kam. Šenova

Osvobození 69

471 14 Kamenický Šenov

Tel.: 487 412 040

E-mail: muzeumskla@kamenicky-senov.cz

www.muzeumskla.cz

Tagy