weby pro nejsevernější čechy

Historická konference 100 let a Českolipsko

Okresní soud v České Lípě hostí historickou konferenci 100 let a Českolipsko.

Jako odborná část doprovodného programu výstavy 100 let ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě se ve čtvrtek 20. září 2018 od 10.00 do 15.00 uskuteční ve Velkém porotním sále Okresního soudu v České Lípě historická konference s názvem 100 let a Českolipsko. Veřejnost má unikátní příležitost seznámit se zajímavými regionálními tématy uplynulého století v jinak málo přístupném, leč velmi reprezentativním českolipském sále. Vstup na konferenci je přes hlavní vchod budovy okresního soudu.

Plody svého bádání zde přednese několikero historiků i aktivních amatérských badatelů, kteří v regionu působí. Jejich vzájemné setkání je důležité pro předávání poznatků a budoucí spolupráci. Výtahy z jednotlivých referátů budou následně publikovány formou elektronického sborníku, přístupného na internetových stránkách českolipského muzea.

Po zakončení konference v odpoledních hodinách bude účastníkům a posluchačům nabídnuta možnost komentované prohlídky výstavy 100 let v ambitu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Historickou konferenci 100 let a Českolipsko s Vlastivědným muzeem a galerií spolupořádá Státní okresní archiv v České Lípě. Projekt byl realizován, stejně jako výstava 100 let a další části jejího doprovodného programu, s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Libereckého kraje a VLS ČR, s.p.

Mgr. Tomáš Cidlina

historik novodobých dějin

Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace Libereckého kraje

nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

www.muzeumcl.cz

Tagy