weby pro nejsevernější čechy

Sucho a finanční rámec EU 2021-27

Malé stručné ohlédnutí.

1) Chtěli jsme před lety legálně odbahnit malý rybníček. Ale to už není jen tak. Po třech letech snah zatím hromada papírů a chtějí po nás další. O tom, a proč je také sucho, malý článeček (ale zrovna takový bych mohl napsat o něčem jednoduchém ze školství, zdravotnictví, samosprávy…).

2) Projednáváme nyní v našem Výboru už dva měsíce Víceletý finanční rámec EU na roky 2021- 2027. Jde o 1,2 bilionu EUR, pro ČR o cca 550 miliard Kč (v Poslanecké sněmovně to odmávli už v červenci). Podstatná část peněz má jít na tzv. kohézní politiku, čili dotace na vyrovnávání rozdílů mezi regiony. Tedy aby chudší (což je bohužel dlouhodobě prokazatelně Severozápad) dostávaly více a bohatší méně. Patnáct let se ale děje pravý opak. Chcete-li to měnit a dělat úspěšně, musíte si umět udělat pravdivou analýzu a vyvodit z toho důsledky napříště. To se ale u nás nenosí a tak se předstírá, že je vše OK. K tomu jen níže malé poznámky (jinak je to na stovky stran „vědeckého“ textu).

Jako doklad toho, jak prý kohezní politika funguje, zaslalo MMR našemu Výboru dva obrázky – grafy vývoje HDP/obyv. v jednotlivých oblastech 2007-2015 a mapky regionů států V4 s vývojem 2005 – 2015. Z obrázků přitom vyplývá pravý opak:

Z grafů vývoje HDP/obyv. jako průměru EU, že:

  • Severozápad má nízkou výchozí základnu už v roce 2007 (pod 64%). Šlo sem nejméně eurodotací a naše zaostávání vůči ostatním regionům se zvětšilo!)
  • Severozápad na rozdíl od jiných podporovaných regionů má minimální rozdíl vývoje s dotacemi i bez dotací, zatímco např. Jihovýchod šel z výchozího poměru 73% nahoru výrazně, na 80%)

Z mapky porovnání regionů států V4 také vyplývá, že:

  • Jakkoli jsme jako ČR ze zemí střední a východní Evropy, pokud jde o DPH na obyvatele, na tom téměř nejlépe, ostatní nás rychle dohánějí a brzy předeženou – např. regiony Polska ve vývoji 2005 – 2015 na mapce to jasně ukazují (a vidíme to všichni, co tam dlouhodobě jezdíme, z čísel, i z návštěvnosti Poláků u nás a po světě)
  • Zatímco jiné regiony ČR zbohatly, především jih, Severozápad je na tom stále podobně špatně! (čili máme u nás tři úrovně regionů a tomu by měla odpovídat reálná podpora)
    Nejen z uvedeného, ale stovek dalších dat jasně vyplývá, že dlouhodobé kohezní dotace ve výsledku přispívají k pravému opaku toho, co se jimi zamýšlí a proklamuje. Rozdíly mezi regiony zvyšují! Pochopitelně, když do bohatých regionů jde dlouhodobě výrazně více, než do chudých!

Evropská komise by chtěla pro příští období dělit regiony na tři skupiny: a)méně rozvinuté (s HDP na obyvatele pod 75 % průměru EU), b) přechodové (s HDP na obyvatele mezi 75 % a 100 % průměru EU a c) rozvinutější (s HDP na obyvatele vyšší než 100 % průměru EU). Do „méně rozvinutých“ regionů by pak chtěla nasměrovat co nejvíce peněz, právě kvůli konvergenci.

Naše vláda se však proti tomu staví a namísto toho, aby takto cíleně směřovala největší podporu EU do regionů nejchudších, chce vůči EK prosadit jen dvě úrovně regionů a) do 100% HDP průměru EU – kam spadnou zase všechny české regiony, bohaté i chudé, a b) nad 100% HDP průměru EU, kam spadne Praha. Dále prosazuje např. větší limit na vlastní administrativu, a to o mnoho miliard (a říká tomu, že chce zjednodušovat). Dělá pravý opak toho, co potřebujeme. Stejně jako vláda bojuje proti zastropování zemědělských dotací, další účelová snaha, která zase směřuje proti podpoře venkova (i když říkají opak).

Zatím jen takto ve stručnosti k tomu, proč mnoho věcí nefunguje. Budu se k tomu ještě vracet, protože jasné věci se musí pojmenovat podle skutečnosti a skončit s předstíráním, abychom se mohli posunout dál.

Více a další věci naleznete také na Facebooku.

Přeji hezké příští dny.

Zbyněk Linhart