weby pro nejsevernější čechy

Kantáta o výjimečném uzdravení ve Filipově byla vydána na hudebním albu

Zájemci mají nově k dispozici kompaktní disk s nahrávkou kantáty „Pramen milostí“ v podání souboru Collegium hortense. Kantátu přímo pro poutní místo Filipov složil Jan Zástěra (* 1984) na text Martina Budka. Rozsáhlé vokálně instrumentální dílo přibližuje události ve Filipově z 13. 1. 1866. Jako dirigent se představil Jan Zástěra z Trautzlovy umělecké společnosti, jejíž součástí je Collegium hortense. O vydání nahrávky se letos v září postarala Trautzlova umělecká společnost a Římskokatolická farnost Jiříkov. Součástí hudebního alba je rovněž Filipovská poutní píseň od Eduarda Jarschela z roku 1926 a kantáta Stabat Mater od Matouše Pavlise (* 1997). Nahrávka je za 250 Kč k dostání v poutním kostele ve Filipově a v Loretě v Rumburku.

Vznik kantáty iniciovali při příležitosti 150. výročí filipovských událostí salesiánští kněží, kteří od roku 1991 spravují poutní místo Filipov. Premiérové provedení kantáty „Pramen milostí“ se odehrálo v neděli 3. 7. 2016 v poutním kostele ve Filipově v rámci mezinárodního festivalu Varhanní duchovní hudba. Soubor Collegium hortense z Teplic patří mezi výrazná hudební tělesa Ústeckého kraje. Interpretuje historickou i soudobou hudbu regionu. Soubor působí jako chrámový soubor na teplických kůrech, věnuje se hudebnímu divadlu a opeře. Vystupuje na domácích festivalech a zahraničních koncertních cestách.

Monumentální poutní bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů leží ve Filipově, místní části Jiříkova, při státní hranici se Spolkovou republikou Německo. Filipov je významným mariánským poutním místem spjatým se zjevením Panny Marie dne 13. 1. 1866 a náhlým uzdravením Magdaleny Kade. V poutním kostele z let 1870 až 1885 se celoročně konají česko-německé mše svaté. V hlavní lodi baziliky minor je k vidění česko-německá výstava o historii poutního místa „Poutní místo Filipov (1866-2016)“.


Tagy