weby pro nejsevernější čechy

NEVÍŠ – POMOHU TI!

Základní škola náměstí E. Beneše Varnsdorf se úspěšně zapojila do výzvy na Podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018, čj. MSMT-21430/2017-1.

Účelem dotace je zajištění a udržení podmínek pro rozvoj vzdělávání v jazycích národnostních menšin a dále poskytnout dostatek informací o poznávání historie a kultury jiných národů, které vedou ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii.

ZŠ náměstí E. Beneše 469 ve Varnsdorfu navštěvuje mimo české populace také v hojné míře populace vietnamská. Škola se jim snaží vycházet vstříc nejen v rámci výuky, ale také v rámci kulturních, společenských a sociálních potřeb. V této souvislosti je škola v kontaktu se zástupci vietnamské komunity, stejně jako s organizacemi OSPOD, PPP a SPC.

Každým rokem škola zajišťuje bezplatnou výuku, a to formou individuální v průběhu výuky i formou kroužků. Nyní škola využila dotačního titulu k zajištění vyrovnání kulturního znevýhodnění. Pro žáky byly připraveny digitální učební materiály a pracovní listy, s kterými žáci pracovali v rámci týdenního intenzivního kurzu (15. – 19. 10. 2018). Ten posloužil k dalšímu zapojení žáků – „cizinců“ – a k vzájemnému sblížení a pochopení kulturních, historických a společenských zvyků a tradic.

Výstupem celého projektu je prezentace zpracovaná na CD a přístupná na webových stránkách školy. Měla by podpořit a rozvíjet vzájemnou komunikaci i s dalšími národnostními menšinami v regionu.

ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf

Tagy