weby pro nejsevernější čechy

Česko vesluje 2019

Poslední pracovní den v prvním dubnovém týdnu (5. 4. 2019) vyslala ZŠ náměstí dva autobusy do Rumburku, kde se konaly závody na trenažerech ve veslování.

Celkem 10 týmů dívek a chlapců se utkalo s týmy ZŠ Edisonova Varnsdorf, ZŠ Tyršova a ZŠ U Nemocnice (Rumburk). Při vzájemném zápolení nezáleželo pouze na síle a vytrvalosti, ale i na technice. Při jednotlivých jízdách bylo možno zhlédnout velice vyrovnané souboje a také velkou podporu mezi týmy. Nejvyšší pomyslnou laťku nasadila děvčata devátých ročníků hned v první jízdě, kdy se s časem 8:27,1 staly nepřekonatelnou překážkou pro ostatní dívčí týmy. Ani další týmy si však v ničem nezadaly:

• 8. ročník dívky – 1. místo (8:50,00)
• 9. ročník dívky – 1. místo (8:27,01)
• 9. ročník chlapci – 2. místo (7:57,02)
• 8. ročník chlapci – 3. místo (8:11,06)

Všem zúčastněným závodníkům (celkem naše škola nasadila 10 čtyřveslic) patří velké díky za vzornou reprezentaci školy a již nyní se těším na další sportovní akce.

Ing. Petra Danková, Mgr. Lukáš Hůla

ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf

Česko vesluje 2018 ->

Tagy