weby pro nejsevernější čechy

Moderní škola 4.0

Motivační program Dobrá škola – Moderní škola 4.0. Soutěž má za úkol propagovat a popularizovat odborné vzdělávání, které má úzkou vazbu na průmysl a technologie.

Podporované skupiny oborů vzdělání: 23 Strojírenství a strojírenská výroba; 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika; 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie. Jedná se o obory vzdělání, jejichž čerství absolventi vykazují nejnižší nezaměstnanost, případně by setrvalý negativní vývoj v počtu absolventů mohl být limitujícím faktorem v rozvoji kraje

Cílem projektu je:

– Propagace a popularizace odborného vzdělávání, které má úzkou vazbu na tzv. průmysl a technologie 4.0, zejména v přidané hodnotě a výstupů vzdělávání.
– Zlepšení kompetencí žáků SŠ ve vazbě na potřeby fenoménu 4.0 (digitalizace, robotizace, internet věcí, umělá inteligence, strojové učení atd.), rozvoji kreativity a využívání chytrých technologií.
– Zvýšení zájmu žáků vycházejících z devátých, příp. osmých tříd ZŠ o obory vzdělání poplatné 4.0, jejichž absolventi získávají vyšší kvalifikaci (kategorie dosaženého vzdělání M a L/0).
– Zlepšení materiálních, personálních podmínek výuky v těchto oborech.
– Konkrétní projekt bude navržen školou a konzultován ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Katedra informatiky (odborný garant).

Naši školu reprezentovali žáci 8. A: Jan Heinzel, Matěj Oberreiter, Kristián Stefurak, Karel Šnobl a Pavel Tran (ti úspěšně spolupracovali s žáky VOŠ, SPŠ a ŠS a CR).

Po týdnech usilovné práce a snažení se projekt povedl. Naši žáci pod vedením Mgr. Pavla Kolára a studentů VOŠ Varnsdorf sestrojili funkční automatickou ruku na výrobu svíček. Úžasné. Svůj počin prezentovali na krajské soutěži v Ústí nad Labem a v konkurenci 8 středních škol obsadili vynikající 3. místo.

ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469

Tagy