weby pro nejsevernější čechy

Den školní radosti 2019 (ZŠ Náměstí, Varnsdorf)

Tradičně v předposlední den školního roku probíhá na ZŠ náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu Den školní radosti – akce se soutěžemi a tombolou, s vyhlašováním anket, soutěží, her. Nejinak i letos, konkrétně ve čtvrtek 27. června 2019.

Den je rozdělen do několika bloků: 1. soutěže pro 1. stupeň školy; 2. soutěže pro 6. a 7. ročník; 3. vyhlašování výsledků soutěží a anket; 4. soutěže pro 8. – 9. ročník.

Výsledky ve sběru tříděného odpadu

Třídy – kolektivy:

  1. místo: třída 3. B = 89 kg/žák
  2. místo: třída 3. A = 75 kg/žák
  3. místo: třída 5. B = 61 kg/žák

Jednotlivci:

  1. místo: Ondřej Damašek (1. B) = 868 kg
  2. místo: Lucie Schusová (6. A) = 810 kg
  3. místo: Michal Dubovecký (3. A) = 531 kg

Ceny – dorty pro jednotlivce věnovala firma Ekoservis, škole věnovala šek v hodnotě Kč 4 000,-; ovocné balíčky pro třídy věnovala firma HOKA (projekt „Ovoce do škol“)

Vyhlašování anket:

Nejlepší studentka = Kristýna Růžičková (9. A)

Nejlepší sportovec = Šimon Vencl (8. B)

Nejlepší sportovkyně = Eliška Mendelová (9. B)

Nejlepší sportovec (1. stupeň) = Václav Tillner (5. B)

Speciální cenu si odnesl Tomáš Rosa (5. A) = 2. místo v národním testování 5. ročníků SCIO v rámci celého Ústeckého kraje

Zlatý odznak 2019

Zlaté odznaky za splněné limity a výkony obdrželi tito žáci:

Daniel Bárta, Antonín Kalivoda, Vojtěch Šelméci, Kristýna Němečková, Jan Košumberský, Josef Suk, Jakub Veroněk, Jakub Růžička, Anna Litavová, Aneta Hanzalíková, Šimon Vencl, Pavel Tran, Matouš Hocko, Matyáš Ježek, Petr Miškovský, Eliška Mendelová a František Bříštěla.

Výsledky celoročního hodnocení:

Vítězem v kategorii mladšího žactva se stal kolektiv 7. B (ovocný balíček a šek Kč 1 500,-), v kategorii staršího žactva třída 8. A (ovocný balíček a šek Kč 2 000,-).

Výsledky foto a video soutěže

Zástupce školního parlamentu ocenil nejlepší fotografii (1. stupeň) ze školních výletů = třída 1. A, B a nejlepší video (2. stupeň = třída 8. A).

Výsledky „Netradičních her“:

PŘÍJEMNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY PŘEJE KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

Obrazem z celého dne (1. stupeň foto škola, 2. stupeň + vyhodnocení + tombola foto IŠ):

Rok 2018 ->, rok 2017 ->, rok 2016 ->, rok 2015 ->

Tagy